BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 17

 Patarlių knyga
  
Pat 17

1 Geriau sausa pluta su ramybe,

negu vaidingi namai, kupini vaišių.

2 Sumanus tarnas valdys nemokšą sūnų

ir dalysis paveldu kaip vienas jo brolių.

3 Lydykla ­ sidabrui, krosnis ­ auksui,

o širdį išbando VIEŠPATS.

4 Nedorėlis klauso nedorų lūpų,

o melagis ­ pikto liežuvio.

5 Kas tyčiojasi iš vargšo, tas įžeidžia jo Kūrėją;

kas juokiasi iš nelaimės, tas neišvengs bausmės.

6 Senelių vainikas ­ vaikaičiai,

o vaikų pasididžiavimas ­ jų tėvai.

7 Kilnūs žodžiai netinka kvailajam,

juo labiau ­ melas kilmingajam!

8 Duodančiam kyšis atrodo kaip kerai:

kur tik jis pasisuka, ten jam sekasi.

9 Kas atleidžia nuoskaudą, tas puoselėja draugystę,

o kas vis primena ginčą, tas atstumia draugą.

10 Protingą žmogų papeikimo žodis paveikia labiau,

negu kvailį ­ šimtas smūgių.

11 Vien maištauti linkęs piktas žmogus;

jam bus atsiųstas negailestingas pasiuntinys.

12 Geriau susitikti jauniklių netekusią mešką,

negu susidurti su įsisiautėjusiu kvailiu.

13 Kas už gera atsilygina piktu,

tas nelaimės iš savo namų niekada neišvarys.

14 Kivirčo pradžia ­ kaip užtvankos atidarymas;

todėl ginčą užgniaužk dar jam neprasidėjus.

15 Kas pateisina nedorėlį ir kas pasmerkia teisųjį,

abu lygiai pasibjaurėtini VIEŠPAČIUI.

16 Kokia nauda iš pinigų išminčiai pirkti kvailo žmogaus rankoje,

jei jis neturi proto?

17 Bičiulis visada bičiulis,

bet brolis gimęs vargu dalytis.

18 Neprotingai elgiasi, kas sumuša rankas,

laiduodamas savo kaimynui.

19 Žmogus, mėgstantis nusikaltimą, mėgsta kivirčus;

kas namuose stato aukštą slenkstį, tas užsitraukia nelaimę.

20 Suktos širdies žmogui nesiseka,

o melagingai kalbantis įpuola į bėdą.

21 Kas pagimdo kvailį, tas turi vargo;

avigalvio tėvui nėra džiaugsmo.

22 Linksma širdis ­ geras vaistas,

o niūri dvasia džiovina kaulus.

23 Nedoras žmogus traukia kyšį iš sterblės,

norėdamas iškreipti teisingumo taką.

24 Protingas žmogus žiūri į išmintį,

o kvailio akys žvalgosi po žemės pakraščius.

25 Kvailas vaikas ­ apmaudas tėvui

ir širdgėla jo gimdytojai.

26 Uždėti baudą nekaltam žmogui tikrai neteisinga

kaip ir nuplakti kilmingą žmogų už jo dorumą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 17