BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Ozėjo knygaSkyrius: 1

 Ozėjo knyga
  
 Neištikima žmona
  
Oz 1

1 VIEŠPATIES žodis, pasiekęs Beerio sūnų Ozėją Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo bei Ezekijo dienomis ir Izraelio karaliaus Jehoašo sūnaus Jeroboamo dienomis.

2 Pirmąsyk kalbėdamas per Ozėją, VIEŠPATS tarė Ozėjui: „Eik, imk sau žmona moterį kekšę ir turėk vaikų kekšių, nes kraštas, pamesdamas VIEŠPATĮ, daro didelę kekšystę.“ 3 Taigi jis ėjo ir paėmė žmona Diblaimo dukterį Gomerą; ji tapo nėščia ir pagimdė jam sūnų.

4 VIEŠPATS tarė jam: „Pavadink jį vardu Jezreelis, nes netrukus nubausiu Jehuvo namus už Jezreelyje pralietą kraują ir padarysiu galą Izraelio namų karalystei. 5 Tą dieną sulaužysiu Izraelio lanką Jezreelio slėnyje.“

6 Ji ir vėl tapo nėščia ir pagimdė dukterį. Tuomet VIEŠPATS tarė jam: „Pavadink ją vardu Lo Ruhama, nes daugiau nebepagailėsiu Izraelio namų ir nebeatleisiu jiems. 7 Tačiau Judo namų pagailėsiu ir išgelbėsiu juos per VIEŠPATĮ, jų Dievą. Neišgelbėsiu jų lanku nei kalaviju, nei karu, nei žirgais, nei raiteliais.“

8 Nujunkiusi Lo Ruhamą, ji tapo nėščia ir pagimdė sūnų. 9 Tuomet VIEŠPATS tarė: „Pavadink jį vardu Lo Amis, nes jūs nesate mano tauta, ir aš nebūsiu jūsų Dievas.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 1

Ozėjo knygaSkyrius: 2

 Ozėjo knyga
  
 Izraelis bus atkurtas
  
Oz 2

1 O Izraelio vaikų bus kaip jūros smilčių, kurių negalima nei paseikėti, nei suskaičiuoti. Vis dėlto, užuot sakius: ‘Jūs nesate mano tauta!’ ­ jiems bus sakoma: ‘Gyvojo Dievo vaikai.’ 2 Judo žmonės ir Izraelio žmonės bus surinkti į viena, jie pasistatys sau vieną galvą ir užvaldys kraštą, nes Jezreelio diena bus galinga.

3 Sakykite savo broliui: ‘Mano tauta’ ­ ir savo seseriai: ‘Ta, kurios pasigailėta.’

4 Maldaukite savo motiną, maldaukite,

nes ji nėra mano žmona,

o aš nesu jos vyras!

Tepašalina ji nuo savo veido kekšystę

ir nuo savo krūtų svetimavimą.

5 Antraip aš ją išrengsiu nuogai,

paliksiu, kokia ji buvo gimimo dieną,

padarysiu ją panašią į dykumą,

paversiu ją tyrlaukiais

ir leisiu jai mirti nuo troškulio.

6 Nė jos vaikų nepagailėsiu,

nes tai kekšystės vaikai.

7 Taip! Jų motina buvo kekšė,

ta, kuri juos pradėjo, gėdingai elgėsi.

‘Eisiu paskui savo meilužius, ­

sakė ji, ­

nes gaunu iš jų duonos ir vandens,

vilnų ir linų,

aliejaus ir gėrimo.’

8 Todėl, tikėk manimi, erškėčiais aptversiu jos kelią

ir prieš ją pastatysiu sieną,

kad ji nebegalėtų rasti savo takų.

9 Ji vis bėgs paskui savo meilužius,

bet nepasivys,

ieškos jų,

bet neras.

Tuomet ji tars sau:

‘Eisiu, grįšiu pas savo pirmąjį vyrą,

nes anuomet man buvo geriau negu dabar.’

10 Ji nežinojo, kad tai aš

daviau jai grūdų, vyno ir aliejaus,

apipyliau ją sidabru ir auksu,

o jie tai išleido Baalui.

11 Todėl atsiimsiu savo grūdus jų laiku

ir savo vyną jo metu;

atimsiu savo vilnas ir linus,

duotus jos nuogumui pridengti.

12 Dabar aš atidengsiu jos gėdą

jos meilužių akyse,

ir iš mano rankų niekas jos neišgelbės.

13 Padarysiu galą visam jos džiaugsmui,

jos šventėms, jaunatims, šabams

ir visoms iškilmių dienoms.

14 Nuniokosiu jos vynmedžius ir figas,

apie kuriuos ji sakė:

‘Tai mano atlygis,

kurį man davė meilužiai.’

Paversiu juos brūzgynais,

ir laukiniai žvėrys juos nuės.

15 Taip bausiu ją už iškilmių dienas Baalams,

kuriomis ji degino jiems smilkalus;

išsidabinusi auskarais ir puošmenomis,

ji ėjo paskui savo meilužius

ir pamiršo mane, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

16 Todėl dabar ją viliosiu,

išvesiu į dykumą

ir prašnekinsiu jos širdį.

17 Ten atiduosiu jai vynuogynus,

o Achoro slėnį padarysiu vilties durimis.

Ten ji atsilieps man kaip savo jaunystės dienomis,

kaip tą dieną, kai išėjo iš Egipto žemės.

18 Tą dieną, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ ji vadins mane ‘Mano vyras’ ir niekuomet nebevadins manęs ‘Mano viešpats Baalas’. 19 Nuo jos lūpų pašalinsiu Baalų vardus, ir vardais jų nebebus daugiau šaukiamasi. 20 Sudarysiu tą dieną sandorą su laukiniais žvėrimis, padangių paukščiais ir žemės ropliais. Sunaikinsiu krašte lanką, kalaviją ir karą, suteiksiu jiems ramų ir saugų poilsį. 21 Susižadėsiu su tavimi amžinai, susižadėsiu su tavimi teisumu ir teisingumu, ištikima meile ir gailestingumu. 22 Susižadėsiu su tavimi ištikimybe. Tuomet tu žinosi, kas yra VIEŠPATS.

23 Tą dieną atsiliepsiu, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

atsiliepsiu dangums,

o jie atsilieps žemei.

24 Žemė atsilieps javais, vynu ir aliejumi,

o jie atsilieps Jezreeliui.

25 Pasėsiu ją krašte sau pačiam,

pasielgsiu gailestingai su Lo Ruhama

ir sakysiu Lo Amiui: ‘Tu mano tauta’,

o jis atsakys: ‘Tu mano Dievas.’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 2

Ozėjo knygaSkyrius: 3

 Ozėjo knyga
  
 Susitaikymas su žmona
  
Oz 3

1 VIEŠPATS tarė man: „Eik ir mylėk savo moterį, turinčią mylimąjį ir svetimaujančią, kaip VIEŠPATS myli izraelitus, nors jie ir gręžiasi į kitus dievus ir mėgsta razinų papločius.“ 2 Tuomet pirkau ją už penkiolika sidabro šekelių ir homerą su letechu miežių. 3 O jai pasakiau: „Tu pasiliksi su manimi ilgą laiką ir nebesielgsi kaip kekšė, nebeatsiduosi jokiam vyriškiui nei man.“ 4 Juk ir izraelitai pasiliks ilgą laiką be karaliaus ir didžiūno, be aukų ir šventųjų stulpų, be efodo ir terafimų. 5 Paskui izraelitai sugrįš, ieškos VIEŠPATIES, savo Dievo, ir Dovydo, savo karaliaus. Paskutinėmis dienomis jie artinsis prie VIEŠPATIES ir jo gerumo su pagarbos kupina baime.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 3