BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 5

 Evangelija pagal Matą
  
 Kalno pamokslo pradžia
  
Mt 5

1 Matydamas minias, Jėzus už kopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. 2 Atvėręs lūpas jis mokė:

Palaiminimai

3 „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.

4 Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti.

5 Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.

6 Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo;

jie bus pasotinti.

7 Palaiminti gailestingieji;

jie susilauks gailestingumo.

8 Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą.

9 Palaiminti taikdariai;

jie bus vadinami Dievo vaikais.

10 Palaiminti persekiojami dėl teisumo;

jų yra dangaus karalystė.

11 Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. 12 Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 5