BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 04 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 1

 Evangelija pagal Matą
  
 Jėzaus kilmė
  
Mt 1

1 Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovydo, sūnaus Abraomo, kilmės knyga.

2 Abraomui gimė Izaokas,

Izaokui gimė Jokūbas,

Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.

3 Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros,

Farui gimė Esromas,

Esromui gimė Aramas.

4 Aramui gimė Aminadabas,

Aminadabui gimė Naasonas,

Naasonui gimė Salmonas.

5 Salmonui gimė Boozas iš Rahabos,

Boozui gimė Jobedas iš Rūtos,

Jobedui gimė Jesė.

6 Jesei gimė karalius Dovydas.

Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos.

7 Saliamonui gimė Roboamas,

Roboamui gimė Abija,

Abijai gimė Asa.

8 Asai gimė Juozapatas;

Juozapatui gimė Joramas,

Joramui gimė Ozijas.

9 Ozijui gimė Joatamas,

Joatamui gimė Achazas,

Achazui gimė Ezekijas.

10 Ezekijui gimė Manasas,

Manasui gimė Amonas,

Amonui gimė Jozijas.

11 Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloną laikais.

12 Po ištrėmimo į Babiloną Jechonijui gimė Salatielis,

Salatieliui gimė Zorobabelis.

13 Zorobabeliui gimė Abijudas,

Abijudui gimė Eliakimas,

Eliakimui gimė Azoras.

14 Azorui gimė Sadokas,

Sadokui gimė Achimas,

Achimui gimė Elijudas.

15 Elijudui gimė Eleazaras,

Eleazarui gimė Matanas,

Matanui gimė Jokūbas.

16 Jokūbui gimė Juozapas ­ vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 1