BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Kunigų knygaSkyrius: 11

 Kunigų knyga
  
 Švarūs ir nešvarūs keturkojai
  
Kun 11

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 2 „Taip kalbėkite izraelitams:

‘Iš visų keturkojų žemėje šiuos gyvulius galite valgyti. 3 Kiekvieną gyvulį, kuris yra skeltanagis ir atrajoja, galite valgyti. 4 Tačiau iš tų, kurie arba tik atrajoja, arba tik yra skeltanagiai, nevalgysite šių: kupranugario, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi ir yra jums nešvarus, 5 urvinio opšraus, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi ir jis jums nešvarus, 6 kiškio, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi, 7 kiaulės, nes ji, nors ir yra skeltanagė, bet neatrajoja ir yra jums nešvari. 8 Nei jų mėsos valgysite, nei jų dvėsenos liesite; jie jums nešvarūs.

Vandens gyvūnai

9 Štai ką galite valgyti iš visų vandens gyvūnų. Kas vandenyse ­ jūroje ar upėje ­ turi pelekus ir žvynus, tokius galite valgyti. 10 Bet kas neturi pelekų ir žvynų jūroje ar upėje ­ iš visų rėpliojančių gyvūnų vandenyje ir iš visų kitų gyvūnų, esančių vandenyje, ­ tokius laikysite pasibjaurėtinais. 11 Laikysite juos pasibjaurėtinais, nevalgysite jų mėsos, bjaurėsitės jų dvėsena. 12 Visa, kas neturi vandenyje pelekų ir žvynų, jums pasibjaurėtina.

Nešvarūs paukščiai

13 Iš paukščių laikysite pasibjaurėtinais ­ jie nebus valgomi, nes pasibjaurėtini ­ šiuos: erelį, avėdrą, jūrų erelį, 14 sakalą, įvairių rūšių grifus, 15 visų rūšių varnas, 16 strutį, pelėdą, žuvėdrą, įvairių rūšių vanagus, 17 apuoką, kormoraną, ūbaujančią pelėdą, 18 baltąją pelėdą, pelikaną, palšąjį grifą, 19 gandrą, įvairių rūšių garnius, kukutį ir šikšnosparnį.

Skraidantys vabzdžiai

20 Visi sparnuotieji vabzdžiai, vaikščiojantys keturiomis kojomis, bus jums pasibjaurėtini. 21 Bet iš sparnuotųjų vabzdžių, vaikščiojančių keturiomis kojomis, galite valgyti tuos, kurie turi nariuotas kojas ir gali jomis šokinėti žemėje. 22 Iš jų galite valgyti įvairių rūšių skėrius, įvairių rūšių rijūnus skėrius, įvairių rūšių svirplius ir įvairių rūšių žiogus. 23 Bet visi kiti sparnuoti, keturias kojas turintys vabzdžiai bus jums pasibjaurėtini.

Nešvariųjų gyvūnų palietimas

24 Štai kokiais atvejais jūs užsitrauksite nešvarumą. Kas paliestų bet kurio jų dvėseną, bus nešvarus iki vakaro, 25 o kas neštų bet kurio jų dvėsenos dalį, turės išsiplauti drabužius ir bus nešvarus iki vakaro. 26 Gyvuliai, kurie turi nagas, bet nėra skeltanagiai ar neatrajoja, jums yra nešvarūs. Kas paliestų kurį nors iš jų, bus nešvarus. 27 Taip pat ir keturkojai gyvuliai, rėpliojantys letenomis, jums yra nešvarūs. Kas paliestų bet kurio jų dvėseną, bus nešvarus iki vakaro, 28 o kas neštų jų dvėsenos, išsiplaus drabužius ir bus nešvarus iki vakaro. Jie jums nešvarūs.

29 Iš gyvūnų, knibždančių žemėje, nešvarūs jums bus šie: kurmis, pelė, įvairių rūšių stambieji driežai, 30 gekonas, sausumos krokodilas, žaliasis driežas, smėlynų driežas ir chameleonas. 31 Šie jums nešvarūs tarp knibždančių gyvūnų. Kas paliestų kurį jų padvėsusį, bus nešvarus iki vakaro. 32 Ir ant ko kuris nors jų padvėsęs nukristų, tas taps nešvarus ­ ar tai būtų medinis daiktas, ar drabužis, ar kailis, ar ašutinė, ar bet koks daiktas, naudojamas bet kokiam tikslui. Jis turi būti pamerktas į vandenį ir liks nešvarus iki vakaro. Tada jis taps švarus. 33 Jei kas nors jų įkristų į indą iš molio, viskas jo viduje bus nešvaru, ir indą sudaužysite. 34 Bet koks maistas, kurį būtų galima valgyti, bus nešvarus, jei vanduo iš tokio indo ant jo užtikštų; bet koks gėrimas, kurio būtų galima atsigerti, bus nešvarus, jei jis buvo tokiame inde. 35 Viskas, ant ko bet kokia dvėsenos dalis užkristų, bus nešvaru. Krosnis ar viryklė turės būti sudaužyta į šipulius. Jos yra nešvarios ir bus jums nešvarios. 36 O šaltinis ar talpykla, turintys vandens, bus švarūs, bet kas palies dvėseną šaltinyje ar talpykloje, taps nešvarus. 37 Jei tokia dvėsena užkristų ant grūdų sėklos, laikomos sėjai, ji bus švari, 38 bet jei ant sėklos būtų užpilta vandens ir tokia dvėsena užkristų ant jo, ji bus jums nešvari.

39 Jei nugaišo gyvulys, kurio mėsą galite valgyti, kas prisiliestų prie gaišenos, bus nešvarus iki vakaro. 40 Kas užvalgytų gaišenos, turės išsiplauti drabužius ir bus nešvarus iki vakaro; ir kas neštų gaišeną, turės išsiplauti drabužius ir bus nešvarus iki vakaro.

41 Visi gyvūnai, knibždantys žemėje, kelia pasibjaurėjimą. Jie nebus valgomi. 42 Kas tik šliaužia pilvu ir kas rėplioja visomis keturiomis ar kas tik turi daug kojų, jokių žemėje knibždančių gyvūnų nevalgysite, nes jie pasibjaurėtini. 43 Neužsitraukite sau pasibjaurėjimo jokiu knibždančiu gyvūnu, nesusiterškite jais savęs ir netapkite per juos nešvarūs, 44 nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Todėl pašvęskite save ir būkite šventi. Nesuterškite savęs jokiu knibždančiu gyvūnu, kuris rėplioja žeme! 45 Kadangi aš esu VIEŠPATS, kuris išvedžiau jus iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Dievas, jūs būsite šventi, nes aš esu šventas!

46 Tokie tat nuostatai dėl gyvulių, paukščių ir visų gyvūnų, plaukiojančių vandenyse, bei visų gyvūnų, knibždančių žemėje, 47 kad darytumėte skirtumą tarp nešvariųjų ir švariųjų, tarp gyvūnų, kuriuos galima valgyti, ir gyvūnų, kurių negalima valgyti.’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 11

Kunigų knygaSkyrius: 12

 Kunigų knyga
  
 Moters apvalymas po gimdymo
  
Kun 12

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Kalbėk izraelitams ir sakyk: ‘Kai moteris pastoja ir pagimdo berniuką, ji bus nešvari septynias dienas. Ji bus nešvari, kaip būna nešvari mėnesinių metu. 3 Aštuntąją dieną berniuko apyvarpio oda bus apipjaustyta. 4 O moteris pasiliks dar trisdešimt tris dienas savo apsivalymo kraujyje. Nieko, kas šventa, ji nelies nei į šventyklą eis, kolei nepasibaigs jos apsivalymo dienos. 5 Jei pagimdo mergaitę, ji bus nešvari dvi savaites, kaip būna nešvari mėnesinių metu, ir pasiliks dar šešiasdešimt šešias dienas savo apsivalymo kraujyje.

6 Pasibaigus jos apsivalymo dienoms ­ ar tai būtų už sūnų, ar už dukterį, ­ ji atneš kunigui prie įėjimo į Susitikimo Palapinę mitulį ėriuką deginamajai aukai ir balandį ar purplelį aukai už nuodėmę. 7 Jis atnašaus VIEŠPATIES akivaizdoje ir atliks permaldavimą jos labui. Tada ji bus švari po savo kraujavimo. Tokios tat yra apeigos pagimdžiusiai kūdikį, berniuką ar mergaitę. 8 O jei ji neturi iš ko atnašauti avį, teatnašauja du purplelius ar du balandžius, vieną ­ deginamajai aukai, o kitą ­ aukai už nuodėmę. Kunigas atliks permaldavimą jos labui, ir ji bus švari.’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 12