BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jobo knygaSkyrius: 37

 Jobo knyga
  
Job 37

1 Ir dėl to man dreba širdis,

nerimsta savo vietoje.

2 Klausykitės visi jo griausmingo balso

ir iš jo burnos kylančio garso.

3 Visur po dangumi, ligi pat žemės pakraščių

jis paleidžia jį drauge su savo žaibu.

4 Paskui pasigirsta riaumojantis garsas,

Dievas griaudžia savo didingu balsu.

Savo žaibų jis nesulaiko,

kol nenutyla jo balsas.

5 Dievas nuostabiai griaudžia savo balsu,

daro nuostabius darbus, kurių suprasti mes negalime.

6 Juk jis įsako sniegui: ‘Leiskis ant žemės!’,

o lietui ir liūčiai: ‘Sodriai palyk!’

7 Jis sustabdo žmonių rankas, jiems dirbant,

kad kiekvienas pažintų, ką jis daro.

8 Tada žvėrys lenda į urvą

ir išsitiesia savo guolyje.

9 Vėtra išsiveržia iš savo buveinės

ir kandus šaltis iš šiaurės vėjų.

10 Dievas kvėpteli, ir pasidaro ledas,

platūs vandenys greitai užšąla.

11 Jis prikrauna debesis drėgmės

ir skleidžia žaibų kupinus debesis.

12 Pagal jo užmojį jie plaukia iš visų pusių,

kad įvykdytų visa, ką jis įsako,

visame gyvenamos žemės paviršiuje.

13 Ar kaip rykštė, ar kaip malonė žemei ­

jis padaro, kad tai atsitinka.

14 Klausykis, Jobai, stabtelk akimirksnį

ir pamąstyk apie nuostabius Dievo darbus.

15 Argi tu žinai, kaip Dievas valdo debesis

ir padaro, kad žaibas plyksteli jo debesyje?

16 Argi tu žinai, kaip danguje jis pasveria debesis ­

nuostabius darbus to, kuris turi tobulą pažinimą?

17 Ne! Tu tik gali leipti nuo kaitros su drabužiais,

kai žemė apmirusi nuo pietų vėjo.

18 Argi tu gali jam padėti išskleisti dangaus skliautą,

stiprų kaip nuliedintą veidrodį?

19 Pasakyk mums, ką turime jam sakyti,

nes negalime ginčytis, būdami tamsoje.

20 Ar apie tai bus jam pasakyta, kai kalbėsiu?

Nejau žmogus kada nors norėjo būti prarytas?

21 Kartais žmonės negali žiūrėti į saulę,

ji per šviesi danguje,

kai pakyla vėjas ir išgainioja debesis.

22 Iš šiaurės vėjas atpučia aukso pašvaistę;

Dievą gaubia šiurpulinga didybė.

23 Visagalis ­ negalime jo pasiekti!

Jis didingas jėga ir teisingumu,

tad nepažeis didelio teisumo.

24 Todėl žmonės jo pagarbiai bijo,

bet jis negerbia žmogaus,

laikančio save išmintingu.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 37

Jobo knygaSkyrius: 38

 Jobo knyga
  
 Dievas klausinėja Jobą
  
Job 38

1 Tada VIEŠPATS kreipėsi į Jobą iš audros tardamas:

2 „Kas temdo mano užmojį,

kalbėdamas neapgalvotais žodžiais?

3 Susijuosk diržu strėnas kaip vyras;

aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk!

4 Kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus?

Pasakyk, jei esi toks supratingas!

5 Kas nustatė jos matmenis, tu tikrai žinai!

Argi kas tiesė ant jos matavimo virvę?

6 Į ką buvo įleisti jos stulpai,

ir kas padėjo jos kertinį akmenį,

7 kai drauge giedojo rytmetinės žvaigždės

ir visos dangiškosios būtybės šaukė iš džiaugsmo?

8 O kas uždarė jūrą už durų,

kai ji prasiveržė iš gelmių,

9 kai apdengiau ją debesų apdaru

ir suvysčiau tiršto rūko vystyklais,

10 kai padariau bangų mūšą jos ribomis

ir įstačiau duris su skląsčiais,

11 tardamas: ‘Iki čia ateik, bet ne toliau,

čia tavo galingos bangos suduš!’?

12 Argi kada nors savo gyvenime esi įsakęs,

kad ateitų aušra ir prasidėtų diena,

13 kad paimtų žemę už kampų

ir iškratytų iš jos nedorėlius?

14 Žemė keičiama kaip molis po antspaudu

ir dažoma tarsi drabužis.

15 Nedorėliai nustoja savo šviesos,

ir palūžta pakelta ranka.

16 Argi esi įžengęs į jūros versmes

ir vaikščiojęs po bedugnės gelmes?

17 Argi tau buvo atvertos mirties durys?

Ar tu matei Šeolo vartus?

18 Argi išmatavai žemės plotą?

Jeigu visa tai žinai, pasakyk man!

19 Kuris kelias veda į šviesos buveinę,

ir kur yra tamsos vieta,

20 kad galėtumei nuvesti jas į jų valdas

ir parodyti joms takus į jų namus?

21 Tu tai žinai, nes ten kadaise gimei,

ir tavo metų skaičius didelis!

22 Argi esi kada nors įžengęs į sniego sandėlius

ir matęs krušos išteklius,

23 kuriuos taupau nelaimės metui,

puolimo ir karo dienoms?

24 Kaip rasti, iš kur sklinda šviesa

ir iš kur rytys plinta žemėje?

25 Kas iškirto griovį lietaus srautams

ir kelią perkūnijos debesiui,

26 kad palytų žemėje, kur niekas negyvena,

dykumoje, kur nėra jokio žmogaus,

27 kad pagirdytų vienišus tyrus

ir žemė išželdintų žolę?

28 Argi lietus turi tėvą?

Argi rasos lašai buvo pradėti kaip vaikai?

29 Kas ledo motina?

Kas dangaus šerkšno gimdytoja?

30 Vanduo tampa kietas kaip akmuo,

ir bedugnės paviršius užšąla.

31 Argi gali surišti Sietyno grandines

ar atrišti Šienpjovių virves,

32 ar išvesti laiku Zodiaką,

ar parodyti kelią Grįžulo Ratams ir palydai?

33 Argi išmanai dangaus skliauto dėsnius,

ar gali padaryti, kad jie valdytų žemę?

34 Argi gali pakelti balsą debesyje

ir apsigaubti audros vandenimis?

35 Argi gali siųsti žaibus su pavedimu

ir ar jie tau sakys: ‘Tavo paslaugoms!’

36 Kas pasako ibiui, kada Nilas patvins,

ar gaidžiui praneša, kad bus lietaus?

37 Kas išmintingai suskaičiuoja debesis

ir išlieja dangaus vandens ąsočius,

38 kai žemės dulkės sukietėja

ir grumstai sulimpa?

39 Argi gali sumedžioti grobį liūtei

ar nuraminti jauniklių alkį,

40 kai jie tykoja savo urve

ar guli pasalomis savo guolyje?

41 Kas aprūpina varną penu,

kai jos jaunikliai šaukiasi Dievo,

tiesdami alkanas rykles?

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 38

Jobo knygaSkyrius: 39

 Jobo knyga
  
Job 39

1 Ar tu žinai metą, kada kalnų ožkos ožkuojasi,

ar stebi, kai stirnos vaikuojasi?

2 Ar gali suskaičiuoti, kiek mėnesių jos turi išnešioti,

ar nustatai joms vados metą?

3 Jos susiriečia, kad galėtų išeiti jų jaunikliai,

ir atveda juos.

4 Sustiprėja jų jaunikliai,

užauga po atviru dangumi,

išeina ir pas jas nebegrįžta.

5 Kas paleido laukinį asilą,

kas atrišo jam pančius?

6 Aš padariau dykumą jo namais,

druskingąsias žemes jo buveine.

7 Iš miesto sąmyšio jis šaiposi

ir varovo šauksmų negirdi.

8 Klajoja po kalnus tarsi po savo ganyklą

ir susiieško ėsti, kas žalia.

9 Argi laukinis jautis sutiktų tau tarnauti,

ar praleistų jis naktį prie tavo ėdžių?

10 Argi galėtumei pririšti jį virvėmis prie vagos,

ar jis tau suakėtų tavo slėnius?

11 Argi pasitikėsi juo dėl jo didelės jėgos

ir pavesi jam sunkų triūsą?

12 Argi esi tikras, kad jis sugrįš

ir parneš javus į tavo klojimą?

13 Stručio sparnai smagiai plazdena,

bet jie neturi plunksnų.

14 Jis palieka savo kiaušinius žemėje

ir leidžia smiltims juos šildyti,

15 užmiršęs, kad koja gali juos sumindžioti

ar laukinis žvėris sutrypti.

16 Savo jauniklius jis šiurkščiai atstumia, tarsi būtų ne jo,

ir nesijaudina, kad jo pastangos buvo bergždžios.

17 Juk Dievas padarė jį kvailą

ir nedavė jam supratimo.

18 Tačiau kai išskleidęs sparnus jis leidžiasi bėgti,

padaro gėdą žirgui ir raiteliui.

19 Argi tu teiki žirgui stiprybę,

ar tu apdengei sprandą jam karčiais?

20 Argi tu šokdini jį kaip žiogą

ir gąsdini žmones jo piktu prunkštimu?

21 Kanopa noriai jis kasa slėnio žemę,

visa savo stiprybe verždamasis į mūšį.

22 Iš baimės jis tyčiojasi, jis nebūgštauja,

nešoka į šalį nuo kalavijo.

23 Ant jo barška strėlinė,

blizga iešmas ir ietis.

24 Virpėdamas iš nekantrumo, jis šuoliuoja;

išgirdęs rago gausmą, nustovėti negali.

25 Kiekvienąkart ragui gaudžiant, jis prunkščia: ‘Aha!’

Iš tolo jis girdi mūšį,

vadų įsakymus ir karių šauksmus.

26 Argi iš tavęs išmoko sakalas skraidyti

ir išskleisti sparnus pietų link?

27 Argi tavo įsakymu erelis sklando

ir aukštai suka lizdą?

28 Ant uolos jis gyvena,

stačios uolos tvirtovėje įsikuria.

29 Iš ten jis žvalgosi grobio;

jo akys mato laimikį iš tolo.

30 Jo jaunikliai gurkia kraują;

kur yra užmuštųjų, ten ir jis.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 39