BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 8

 Evangelija pagal Joną
  
 Sugauta svetimautoja
  
Jn 8

Tiesa ir melas

31 Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams:

„Jei laikysitės mano mokslo,

jūs iš tikro būsite mano mokiniai;

32 jūs pažinsite tiesą,

ir tiesa padarys jus laisvus.“

33 Jie atsakė: „Mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai: ‘Tapsite laisvi’?“ 34 Jėzus jiems tarė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

kiekvienas, kas daro nuodėmę,

yra nuodėmės vergas.

35 Bet vergas ne amžinai namuose lieka,

tik sūnus lieka ten amžiams.

36 Tad jei Sūnus jus išvaduos,

tai būsite iš tiesų laisvi.

37 Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai.

Bet jūs norite mane nužudyti,

nes mano žodis netarpsta jumyse.

38 Aš kalbu,

ką esu matęs pas Tėvą.

O jūs darote,

ką girdėjote iš savojo tėvo.“

39 Jie atsikirto: „Mūsų tėvas Abraomas!“ Bet Jėzus tęsė toliau:

„Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai,

darytumėte jo darbus.

40 Deja, jūs norite nužudyti mane ­

žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą,

girdėtą iš Dievo.

Šitaip Abraomas nedarė!

41 Jūs darote savojo tėvo darbus.“

Jie atšovė: „Mes nesame pavainikiai ir turime vieną Tėvą ­ Dievą.“ 42 O Jėzus kalbėjo toliau:

„Jei Dievas būtų jūsų Tėvas,

jūs mylėtumėte mane,

nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau.

Aš gi ne savo valia esu atėjęs,

bet jis yra mane siuntęs.

43 Kodėl gi nesuprantate, ką jums sakau?

Ar ne todėl, kad negalite

mano žodžių klausyti?

44 Jūsų tėvas ­ velnias,

ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas.

Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys

ir niekuomet nesilaikė tiesos,

jame ir nėra buvę tiesos.

Skleisdamas melą,

jis kalba, kas jam sava,

nes jis melagis ir melo tėvas.

45 O kadangi aš kalbu tiesą,

tai jūs ir netikite manimi.

46 Kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus?

Tad jeigu tiesą sakau,

kodėl netikite manimi?

47 Kas iš Dievo yra, tas Dievo žodžių klauso.

Jūs dėl to neklausote,

kad nesate iš Dievo.“

48 Žydai atsiliepė: „Argi mes ne teisingai sakome, kad tu samarietis ir velnio apsėstas?!“ 49 Jėzus jiems tarė:

„Aš nesu velnio apsėstas.

Aš tik gerbiu savo Tėvą,

o jūs niekinate mane.

50 Aš neieškau sau garbės;

yra ieškantysis ir teisiantysis.

51 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

kas laikysis mano žodžio,

neragaus mirties per amžius.“

52 Žydai jam atkirto: „Dabar mes žinome, kad tu velnio apsėstas. Juk numirė Abraomas ir pranašai, o tu tvirtini: ‘Kas laikysis mano žodžio, tas neragaus mirties per amžius.’ 53 Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė. Kuo tu dediesi?“ 54 Jėzus atsakė:

„Jei aš save šlovinčiau,

manoji šlovė būtų niekai.

Bet yra mano Tėvas,

kuris mane šlovina,

kurį savo Dievu jūs vadinate.

55 Tik jūs jo nepažįstate,

o aš jį pažįstu.

Jei sakyčiausi jo nepažįstąs,

būčiau lygus jums melagis.

Bet aš jį pažįstu

ir laikausi jo žodžio.

56 Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo,

kad matysiąs manąją Dieną;

jis ją išvydo ir džiaugėsi.“

57 Tada žydai jam sakė: „Dar neturi nė penkiasdešimt metų ir esi regėjęs Abraomą?“ 58 Jėzus tarė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

pirmiau, negu gimė Abraomas,

Aš Esu!“

59 Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 8