BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 5

 Evangelija pagal Joną
  
 Išgydymas Betzatoje
  
Jn 5

24 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

kas mano žodžių klauso

ir mane atsiuntusį tiki,

tas turi amžinąjį gyvenimą

ir nepateks į teismą,

nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą.

25 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

ateis valanda ­ ir dabar jau yra, ­

kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą,

ir kurie bus išgirdę, tie bus gyvi.

26 Kaip Tėvas turi gyvybę pats savyje,

taip davė ir Sūnui turėti gyvybę pačiam savyje.

27 Jis taip pat suteikė jam galią teisti,

nes jis ­ Žmogaus Sūnus.

28 Nesistebėkite, kad ateis valanda,

kai visi gulintieji kapuose

išgirs jo balsą.

29 Kurie darė gera, prisikels gyventi,

kurie darė bloga,

prisikels stoti į teismą.

30 Iš savęs aš nieko negaliu daryti.

Aš teisiu, kaip girdžiu,

ir mano teismas teisingas,

nes aš ieškau ne savo valios,

bet valios to, kuris mane yra siuntęs.

Tėvo liudijimas Sūnui

31 Jei tik aš pats apie save liudyčiau,

mano liudijimas nebūtų tikras.

32 Bet apie mane liudija kitas,

ir aš žinau

jo liudijimą apie mane esant tikrą.

33 Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną,

ir jis paliudijo tiesą.

34 Aš nesigriebiu žmogaus liudijimo,

bet šitai kalbu tam,

kad jūs būtumėte išgelbėti.

35 Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys,

tačiau jūs panorėjote tik valandėlę

jo šviesa pasidžiaugti.

36 Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono:

tie darbai,

kuriuos man skyrė nuveikti Tėvas,

patys darbai, kuriuos aš darau,

liudija apie mane,

kad mane yra siuntęs Tėvas.

37 Taip! Mane pasiuntęs Tėvas

paliudijo apie mane.

Bet jūs niekada nesate girdėję jo balso

nei regėję jo veido,

38 ir jo žodis jumyse nesilaiko,

nes jūs netikite tuo, kurį jis yra siuntęs.

39 Jūs tyrinėjate Raštus,

nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą.

Tie Raštai ir liudija apie mane,

40 bet jūs nenorite ateiti pas mane,

kad turėtumėte gyvenimą.

Netikėjimo šaknys

41 Garbės iš žmonių aš nepriimu.

42 Aš matau,

kad jūs neturite savyje Dievo meilės.

43 Aš atėjau savo Tėvo vardu,

o jūs manęs nepriimate.

Jei kitas ateitų savuoju vardu,

jūs jį priimtumėte.

44 Kaipgi jūs galite įtikėti,

jeigu vienas iš kito priimate garbę,

o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina,

jūs neieškote.

45 Nemanykite, kad aš jus kaltinsiu Tėvui!

Jūsų kaltintojas yra Mozė,

į kurį esate savo viltis sudėję.

46 Jeigu jūs tikėtumėte Moze,

tai tikėtumėte ir manimi,

nes jis rašė apie mane.

47 Kadangi jūs netikite jo raštais,

kaipgi patikėsite mano žodžiais?!“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 5