BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 16

 Evangelija pagal Joną
  
Jn 16

1 Aš jums tai paskelbiau,

kad nesukluptumėte.

2 Jie šalins jus iš sinagogų,

ir netgi ateis valanda,

kada jūsų žudikai tarsis atlieką

šventą pareigą Dievui.

3 Jie tai darys,

nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta.

4 Aš jums visa šita kalbėjau,

kad, jų siautėjimo metui atėjus,

atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs.

5 Dabar išeinu pas tą,

kuris mane yra siuntęs,

ir niekas iš jūsų neklausia:

‘Kur tu eini?’

Apie Šventosios Dvasios atsiuntimą

Aš jums to nesakiau iš pradžių,

nes buvau su jumis.6 Kadangi jums tai pasakiau,

liūdesys jūsų širdis užliejo.

7 Bet sakau jums gryną tiesą:

jums geriau, kad aš iškeliauju,

nes jei neiškeliausiu,

pas jus neateis Globėjas.

O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu.

8 Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta

dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo.

9 Dėl nuodėmės,

kadangi netiki manimi.

10 Dėl teisumo,

kadangi aš pas Tėvą einu,

o jūs manęs daugiau neberegėsite.

11 Dėl teismo,

kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas.

12 Dar daugel jums turėčiau kalbėti,

bet dabar jūs negalite pakelti.

13 Kai ateis toji Tiesos Dvasia,

ji ves jus į tiesos pilnatvę.

Ji nekalbės iš savęs,

bet skelbs, ką bus išgirdusi,

ir praneš, kas turi įvykti.

14 Ji pašlovins mane,

nes ims iš to, kas mano,

ir jums tai paskelbs.

15 Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano,

todėl aš pasakiau,

kad ji ims iš to, kas mano,

ir jums tai paskelbs.

Pažadas sugrįžti

16 Prabėgs valandėlė ­ ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė ­ ir vėl mane pamatysite.“

17 Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti: „Ką reiškia jo pasakyti žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė ­ ir manęs nerėgėsite, ir dar valandėlė ­ ir vėl mane pamatysite’? ir: ‘Aš einu pas Tėvą’?“ 18 Tad jie klausinėjo: „Ką reiškia ‘valandėlė’? Mums neaišku, ką jis kalba.“ 19 Pamatęs, kad jie norėjo jį klausti, Jėzus tarė: „Klausinėjate vieni kitus, ką reiškia žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė ­ ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė ­ ir vėl mane pamatysite’?

20 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

jūs verksite ir vaitosite,

o pasaulis džiūgaus.

Jūs liūdėsite,

bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu.

21 Gimdydama moteris būna prislėgta,

nes atėjo jos valanda,

bet, kūdikiui gimus,

ji kančią užmiršta iš džiaugsmo,

kad gimė pasauliui žmogus.

22 Taip ir jūs dabar nusiminę,

bet aš jus vėl pamatysiu;

tada jūsų širdys džiūgaus,

ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.

23 Tą dieną jūs manęs nieko neklausinėsite.

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

jei tik prašysite Tėvą mano vardu,

jis duos tai jums.

24 Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu.

Prašykite ir gausite,

kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

25 Aš jums vis kalbėjau palyginimais,

bet ateis valanda,

kada be palyginimų imsiu kalbėti

ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu.

26 Tą dieną jūs prašysite mano vardu,

ir aš net nesakau,

kad aš prašysiu Tėvą už jus;

27 juk patsai Tėvas jus myli,

nes jūs mane pamilote ir įtikėjote,

jog aš esu iš Dievo atėjęs.

28 Išėjau iš Tėvo

ir atėjau į pasaulį.

Vėl palieku pasaulį

ir grįžtu pas Tėvą.“

29 Jo mokiniai tarė: „Štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. 30 Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tave klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo.“ 31 Jėzus jiems atsakė:

„Pagaliau tikite?

32 Štai ateina valanda ­ ir net yra atėjusi, ­

kai jūs išsisklaidysite kas sau

ir paliksite mane vieną.

Tačiau aš ne vienas,

nes su manimi yra Tėvas.

33 Aš jums tai kalbėjau,

kad manyje atrastumėte ramybę.

Pasaulyje jūsų priespauda laukia,

bet jūs būkite drąsūs:

aš nugalėjau pasaulį!“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 16