BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 12

 Evangelija pagal Joną
  
 Vaišės Betanijoje
  
Jn 12

Jėzus apie savo kančią ir išaukštinimą

20 Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. 21 Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ 22 Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu ­ Andriejus ir Pilypas ­ atėję pranešė Jėzui. 23 O Jėzus jiems tarė:

„Atėjo valanda,

kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus.

24 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

jei kviečio grūdas

kritęs į žemę nemirs,

jis liks vienas,

o jei mirs, jis duos gausių vaisių.

25 Kas myli savo gyvybę, ją pražudys,

o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje,

išsaugos ją amžinajam gyvenimui.

26 Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane:

kur aš esu, ten bus ir mano tarnas.

Kas man tarnaus,

tą pagerbs mano Tėvas.

27 Dabar mano siela sukrėsta.

Ir ką aš pasakysiu:

‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’?

Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą.

28 Tėve, pašlovink savo vardą!“

Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu!“ 29 Aplink stovinti minia, tai išgirdusi, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie tvirtino: „Angelas jam kalbėjo.“ 30 O Jėzus atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas.

31 Dabar teisiamas šitas pasaulis.

Dabar šio pasaulio kunigaikštis

bus išmestas laukan.

32 O aš,

kai būsiu pakeltas nuo žemės,

visus trauksiu prie savęs.“

33 Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti. 34 O žmonės jam sakė: „Mes girdėjome iš Įstatymo, kad Mesijas pasiliks per amžius. Kodėl tu sakai, kad Žmogaus Sūnus turės būti iškeltas aukštyn? Kas gi tas Žmogaus Sūnus?“ 35 Jėzus atsakė:

„Jau nebeilgai šviesa bus tarp jūsų.

Vaikščiokite, kol turite šviesą,

kad neužkluptų jūsų tamsa.

Kas vaikščioja tamsoje,

tas nežino, kur eina.

36 Kol turite šviesą, tikėkite ją,

kad taptumėte šviesos vaikais.“

Tai pasakęs, Jėzus pasišalino ir pasislėpė nuo jų.

Tikėjimas ir netikėjimas

37 Nors Jėzus jų akivaizdoje padarė tiek daug ženklų, tačiau jie juo netikėjo. 38 Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu, ir kam buvo apreikšta Viešpaties rankos galybė? 39 Jie neįstengė tikėti, nes, anot Izaijo: 40 Jis apakino jiems akis ir sukietino širdį, kad nematytų akimis ir nesuvoktų širdimi, ­ kad neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. 41 Izaijas tai pasakė, nes regėjo jo šlovę ir kalbėjo apie jį. 42 Vis dėlto įtikėjo Jėzų net daugelis iš vyresnybės, tačiau dėl fariziejų viešai jo neišpažino, kad nebūtų pašalinti iš sinagogos. 43 Deja, žmonių pagarbą jie brangino labiau už Dievo garbę.

44 O Jėzus garsiai šaukė:

„Kas mane tiki, tiki ne mane,

bet tą, kuris mane siuntė.

45 Ir kas mane mato,

mato tą, kuris mane siuntė.

46 Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa,

kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsybėse.

47 Kas klausys mano žodžių,

bet jų nesilaikys,

to aš neteisiu, nes atėjau

ne teisti pasaulio, bet gelbėti.

48 Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima,

tas jau turi savo teisėją;

pats žodis, kurį aš kalbėjau,

nuteis jį paskutiniąją dieną.

49 Aš juk kalbėjau ne iš savęs;

Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką,

ką aš turiu sakyti, ką skelbti.

50 Ir dar aš žinau,

kad jo priesakas ­ tai amžinasis gyvenimas.

Tad ką aš kalbu,

skelbiu taip, kaip Tėvas man yra sakęs.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 12