BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Juditos knygaSkyrius: 1

 Juditos knyga
  
 Karas su Medija
  
Jdt 1

1 Tai buvo dvyliktieji Nebukadnecaro, valdžiusio asirus didžiajame Ninevės mieste, karaliavimo metai. Tomis dienomis Arpachšadas valdė Ekbatanoje. 2 Aplink miestą jis pastatė sieną iš tašytų akmenų, kiekvienas jų buvo trijų uolekčių aukščio ir šešių uolekčių ilgio; sieną padarė septyniasdešimt uolekčių aukščio ir penkiasdešimt uolekčių storio. 3 Prie vartų jis pastatė šimto uolekčių aukščio ir prie pamatų šešiasdešimt uolekčių pločio bokštus. 4 Vartus pastatė septyniasdešimt uolekčių aukščio su keturiasdešimt uolekčių pločio anga, kad jo pajėgos ir į gretas susirikiavę pėstininkai galėtų išžygiuoti kartu.

5 Tomis dienomis karalius Nebukadnecaras išėjo į mūšį su karaliumi Arpachšadu didžiojoje lygumoje. Ši lyguma yra prie Ragaujo ribų. 6 Pas jį susitelkė visi gyventojai iš aukštumų, visi gyvenantys palei Eufratą, Tigrą bei Hidaspą ir iš Elimaidės karaliui Arjochui pavaldžių lygumų. Taigi daug tautų buvo pašaukta dalyvauti cheleuditų mūšyje.

7 Tada asirų karalius Nebukadnecaras išsiuntė pasiuntinius pas visus Persijos gyventojus, visus žmones Vakarų kraštuose ­ Kilikijoje, Damaske, Libane, Antilibane, pas visus pajūrio gyventojus, 8 pas tautas Karmelyje, Gileade, Aukštutinėje Galilėjoje, didžiojoje Esdrelono lygumoje, 9 pas žmones Samarijoje ir jos miestuose, pas visus Užjordanėje ir iki pat Jeruzalės, Batanės, Chelo, Kadešo, Ramzio ir visos Gošeno žemės, 10 pas žmones net anapus Tanidės bei Memfio ir pas visus visus Egipto gyventojus iki pat Etiopijos ribų. 11 Bet visų tų kraštų gyventojai nekreipė dėmesio į asirų karaliaus kvietimą dėtis prie jo karo žygiui, nes nebijojo jo ir laikė tik mirtingu žmogumi. Tad jie grąžino pasiuntinius atgal tuščiomis rankomis ir įsižeidusius. 12 Nebukadnecaras, labai įtūžęs ant tų visų kraštų, prisiekė savo sostu ir karalyste atkeršyti visai Kilikijos, Damaskenės ir Sirijos sričiai, išžudyti kalaviju visus Moabo gyventojus, Amono žmones, visą Judėją ir visus visur Egipte iki pat abiejų jūrų pakrančių.

13 Septynioliktais metais, nužygiavęs su savo kariuomene prieš Arpachšadą, jis nugalėjo jį mūšyje. Sutriuškinęs visą Arpachšado kariuomenę, raitininkus ir kovos vežimus, 14 jis užėmė jo miestus ir, atžygiavęs į Ekbataną, paėmė jos bokštus, apiplėšė jos turgavietes ir pavertė jos didybę pajuokos reginiu. 15 Paėmęs į nelaisvę Arpachšadą Ragaujo kalnuose, suvarpė ietimis ir sunaikino visiems laikams.

16 Paskui jis drauge su visa savo marga jungtine kariuomene, milžiniška karių minia, sugrįžo į Ninevę. Ten jis ir jo pajėgos ilsėjosi ir puotavo šimtą dvidešimt dienų.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 1