BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 03 07 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 45

 Izaijo knyga
  
 Kyras ­ Dievo pateptasis
  
Iz 45

1 Taip kalba VIEŠPATS Kyrui, savo pateptajam,

kurį jis paėmė už dešinės rankos,

kad pajungtų jam tautas ir nuginkluotų karalius,

kad atvertų jam duris ir vartai būtų atsklęsti:

2 „Aš pats žygiuosiu pirma tavęs

ir sulyginsiu kalvas.

Vario duris sutrupinsiu, nukaposiu geležies skląsčius.

3 Tau atiduosiu paslėptus turtus, slaptas sankaupas,

kad žinotumei, jog aš VIEŠPATS, Izraelio Dievas,

kuris šaukia tave vardu.

4 Dėl Jokūbo, savo tarno,

dėl Izraelio, savo išrinktojo,

pašaukiau tave vardu, teikdamas tau garbę,

nors tu manęs ir nepažinojai.

5 Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito;

be manęs nėra dievo!

Aš ­ tas, kuris tave apginkluoja,

nors tu manęs ir nepažįsti,

6 kad nuo saulės tekėjimo iki jos laidos būtų žinoma,

jog kito be manęs nėra.

Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito!

7 Darau šviesą ir kuriu tamsą,

sukuriu gerovę ir sukeliu negandas;

aš, VIEŠPATS, visa tai padarau.

8 Rasokite, dangūs, iš aukštybių,

ir debesys teišlyja teisumą.

Žemė teprasiveria, tedygsta išganymas,

drauge tesuželdo teisumą!

Aš, VIEŠPATS, tai padariau.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 45