BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 43

 Izaijo knyga
  
 Dievas pažada išpirkti
  
Iz 43

Išėjimas iš Babilono

14 Taip kalba VIEŠPATS, jūsų Atpirkėjas,

Izraelio Šventasis:

„Dėl jūsų siunčiu kariuomenę prieš Babiloną,

visų kalėjimų skląsčius nukelsiu,

o chaldėjai prapliups aimanuoti.

15 Aš ­ VIEŠPATS, jūsų Šventasis,

Izraelio kūrėjas, jūsų karalius.“

16 Taip kalba VIEŠPATS,

kuris per jūrą nutiesia kelią,

per galingus vandenis padaro taką,

17 kuris išveda į žygį vežimus ir žirgus,

galingą kariuomenę.

Jie krinta parblokšti ir nebepakyla,

užgesę ir užblėsę kaip dagtis:

18 „Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo,

nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo.

19 Štai aš kuriu naują dalyką!

Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote?

Net per dykumą tiesiu kelią,

net tyruose atveriu upes.

20 Man teiks garbę laukiniai žvėrys,

šakalai ir stručiai,

nes aš duodu vandens dykumoje

ir upes atveriu tyruose,

kad būtų ko atsigerti mano išrinktajai tautai.

21 Jie ­ tauta, kurią sau sukūriau,

kad skelbtų mano šlovę.

Izraelio nedėkingumas

22 Tu nešlovinai manęs, Jokūbai,

aš nusibodau tau, Izraeli!

23 Ėriukų deginamųjų aukų man neaukojai,

negarbinai manęs kruvinosiomis aukomis.

Neverčiau tavęs atnašauti man duonos atnašų,

nevarginau tavęs dėl smilkalų aukos.

24 Nepirkai man savo pinigais kvapiųjų šaknų,

negaivinai savo aukų taukais.

Ne! Tu apkrovei mane savo nuodėmėmis,

varginai mane nusikaltimais.

25 Aš, aš ­ tas, kuris dėl savęs

naikina tavo nusižengimus, ­

aš tavo nuodėmių neatminsiu.

26 Primink man ir stokime drauge prieš teismą!

Teisinkis, įrodyk savo nekaltumą!

27 Man nusidėjo tavo protėvis,

sukilo prieš mane tavo atstovai,

28 suteršė mano šventyklą tavo didžiūnai,

todėl ir atidaviau Jokūbą pražūčiai,

išstačiau Izraelį paniekai.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 43

Izaijo knygaSkyrius: 44

 Izaijo knyga
  
 Viešpats ­ vienintelis Dievas
  
Iz 44

1 O dabar klausyk, Jokūbai, mano tarne,

Izraeli, kurį išsirinkau!“

2 Taip kalba VIEŠPATS, tavo kūrėjas,

kuris auklėjo tave nuo pat gimimo ir tau padėjo:

„Nebijok, Jokūbai, mano tarne,

brangusis, kurį išsirinkau!

3 Sudrėkinsiu vandeniu ištroškusią žemę,

palaistysiu srovėmis sausumą;

išliesiu savo dvasią ant tavo palikuonių

ir savo palaiminimą ant tavo vaikų.

4 Jie sužels kaip žolė,

kaip gluosniai paupiuose.

5 Vieni sakys: ‘Aš esu VIEŠPATIES!’ ­

kiti vadinsis Jokūbo vardu,

o dar kiti ant rankos užsirašys ‘VIEŠPATIES’

ir didžiuosis Izraelio vardu.“

Tikrasis Dievas ir stabai

6 Taip kalba VIEŠPATS, Izraelio Karalius ir Atpirkėjas,

Galybių VIEŠPATS:

„Aš esu pirmas, aš esu paskutinis,

be manęs kito dievo nėra.

7 Kas prilygsta man? Tegu pasirodo,

tegu pasako, pareiškia ir paaiškina!

Kas žiloje senovėje sukūrė tautą?

Tai, kas turi įvykti, jie tepasako!

8 Nenusigąskite, nebijokite:

argi aš jau seniai to nepaskelbiau ir neapreiškiau?

Juk jūs mano liudytojai!

Ar yra gi kitas Dievas be manęs?

Ar yra kokia nors Uola be manęs?“

9 Niekingi visi tie, kurie daro stabų statulas; jų branginamieji negali jiems niekuo padėti. Jų garbintojai akli, jiems stinga išmanymo, jie tik patys save kvailina. 10 Kas dievą daro ar liedina stabą be noro užsidirbti? 11 Žiūrėk, kaip jo garbintojai bus sugėdinti, nes jų meistrai ­ tik marūs žmonės! Kai jie visi susirinks ir prisistatys, juos pagaus baimė ir apims gėda.

12 Kalvis daro jį iš geležies, įpučia anglis, kūju kala stabą. Tvirta ranka jį doroja, kol išalksta ir pavargsta. Vandens negeria, todėl visiškai nusilpsta.

13 Stalius pamatuoja medį virvele ir nusibraižo stabą rašikliu. Jis obliuoja medį obliumi, aprėžia skriestuvu ir išskobia iš jo atvaizdą vyro ­ dailaus žmogaus, tinkamą stovėti šventykloje.

14 Jis kertasi kedrą, pasirenka dar kiparisą ar ąžuolą iš medžių miške, o gal net pasodina kedrą, kad lietus jį užaugintų. 15 Dalį kamieno žmogus sunaudoja kurui: šildosi prie degančių malkų ir jomis pakuria ugnį krosnyje duonai kepti. Žmogus iš rąsto išsidrožia net dievą ir garbina jį, iš medžio pasidaro stabą ir kniūbsčias puola prieš jį. 16 Rąstigalį žmogus sudegina ugnyje, ant jo žarijų kepasi mėsą, sotinasi kepsniu, vis šildydamasis prie ugnies ir kartodamas: „O, kaip man šilta, net karšta!“ 17 O kas dar liko iš medžio, iš to išdrožia dievą ­ savo stabą, klupčioja ir kniūbsčias puola prieš jį, maldaudamas: „Gelbėk, nes tu mano dievas!“

18 Stabai nieko nežino, nieko negalvoja, nes jų akys apvilktos; jie nemato akimis, nesupranta širdimi. 19 Tačiau niekas nesusiprotėja, neturi supratimo nei išmanymo pasakyti: „Rąstigalį įmečiau į ugnį, ant jo žarijų išsikepiau duonos, pasispirginau mėsos ir pasisotinau. Nejaugi iš jo liekanos sau bjaurų stabą darysiu ir rąstigalį garbinsiu?“

20 Kas maitinasi pelenais, tą bus širdis apgavusi ir suvedžiojusi. Neišgelbės jis savęs ir nesakys: „Ar tas daiktas, kurį laikau savo dešinėje, nėra apgavystė?“

Viešpats ­ Kūrėjas ir Atpirkėjas

21 Nepamiršk šių dalykų, Jokūbai, ir tu, Izraeli,

nes tu mano tarnas!

Sukūriau tave būti mano tarnu,

nepamiršiu niekada tavęs, Izraeli!

22 Išsklaidysiu tavo nusižengimus kaip debesį,

tavo nuodėmes kaip miglą.

Sugrįžk pas mane, nes tave išpirkau.

23 Dangūs, džiūgaukite, nes VIEŠPATS tai padarė,

valiuokite, žemės gelmės!

Kalnai, šokite giedodami,

drauge su miškais ir visais jų medžiais!

Juk VIEŠPATS išpirko Jokūbą,

per Izraelį jis parodys savo šlovę.

24 Taip kalba VIEŠPATS, tavo Atpirkėjas,

kuris tave sukūrė motinos įsčiose:

„Aš ­ VIEŠPATS, kuris sukūrė Visatą

ir vienas pats išskleidė dangus.

Kai klojau žemę, kas buvo su manimi?

25 Aš ­ tas, kuris nieku paverčia kerėtojų ženklus

ir burtininkus padaro žiopliais.

Aš ­ tas, kuris išminčius priverčia pergalvoti

ir jų pažinimą padaro kvailą.

26 Aš ­ tas, kuris savo tarno žodį patvirtina

ir įvykdo užmojį, paskelbtą jo pasiuntinių.

Aš sakau Jeruzalei: ‘Būk apgyventa!’

Judo miestams: ‘Būkite atstatyti!’

Aš prikelsiu jų griuvėsius!

27 Aš ­ tas, kuris sako marių gelmėms: ‘Išdžiūkite!

Aš išsekinsiu jūsų šaltinius!’

28 Aš ­ tas, kuris taria Kyrui: ‘Tu ­ mano kerdžius!’

Visa, ką aš noriu, jis įvykdys.

Jis tars Jeruzalei: ‘Būk atstatyta!’,

o apie Šventyklą sakys: ‘Tebūna dedami pamatai!’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 44

Izaijo knygaSkyrius: 45

 Izaijo knyga
  
 Kyras ­ Dievo pateptasis
  
Iz 45

1 Taip kalba VIEŠPATS Kyrui, savo pateptajam,

kurį jis paėmė už dešinės rankos,

kad pajungtų jam tautas ir nuginkluotų karalius,

kad atvertų jam duris ir vartai būtų atsklęsti:

2 „Aš pats žygiuosiu pirma tavęs

ir sulyginsiu kalvas.

Vario duris sutrupinsiu, nukaposiu geležies skląsčius.

3 Tau atiduosiu paslėptus turtus, slaptas sankaupas,

kad žinotumei, jog aš VIEŠPATS, Izraelio Dievas,

kuris šaukia tave vardu.

4 Dėl Jokūbo, savo tarno,

dėl Izraelio, savo išrinktojo,

pašaukiau tave vardu, teikdamas tau garbę,

nors tu manęs ir nepažinojai.

5 Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito;

be manęs nėra dievo!

Aš ­ tas, kuris tave apginkluoja,

nors tu manęs ir nepažįsti,

6 kad nuo saulės tekėjimo iki jos laidos būtų žinoma,

jog kito be manęs nėra.

Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito!

7 Darau šviesą ir kuriu tamsą,

sukuriu gerovę ir sukeliu negandas;

aš, VIEŠPATS, visa tai padarau.

8 Rasokite, dangūs, iš aukštybių,

ir debesys teišlyja teisumą.

Žemė teprasiveria, tedygsta išganymas,

drauge tesuželdo teisumą!

Aš, VIEŠPATS, tai padariau.

Dievas ­ Visatos ir istorijos Viešpats

9 Vargas tam, kuris bylinėjasi su savo Kūrėju,

būdamas šukė tarp žemės šukių!

Argi molis sako puodžiui: ‘Ką tu iš manęs darai?’

arba: ‘Tavo dirbinys neturi ąsos’?

10 Vargas kūdikiui, kuris sako tėvui: ‘Ką gimti tu pašauki?’

arba motinai: ‘Ką tu gimdai?’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 45