BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 09 28 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 38

 Izaijo knyga
  
 Ezekijo liga ir išgijimas
  
Iz 38

9 Giesmė, kurią Judo karalius Ezekijas sudėjo, pasveikęs iš ligos:

10 Aš pagalvojau:

„patį savo dienų vidurdienį turiu iškeliauti!

Šeolo vartai atims man likusius metus.“

11 Aš tariau:

„Niekada daugiau nebematysiu VIEŠPATIES gyvųjų šalyje,

niekada daugiau nebežvelgsiu į jokį žemėje

gyvenantį žmogų.“

12 Mano pastogė lyg palapinė piemenų nugriauta

ir numesta šalin nuo manęs.

Mano gyvenimą tu baigei austi kaip audėjas,

nukirpai mane it paskutinį siūlą nuo šeivos.

Dieną ir naktį tu vedi mane į pabaigą.

13 Ligi aušros aš šaukiuosi pagalbos.

Tarsi liūtas jis triuškina visus mano kaulus.

Dieną ir naktį tu vedi mane į pabaigą.

14 Čirškiu tarsi parskridusi kregždė, dejuoju tarsi balandis.

Nuvargsta man akys, žvelgdamos aukštyn į dangų:

aš skurdžius, Viešpatie! Užstok mane!

15 Ką galiu jam sakyti? Jis man kalbėjo!

Jis pats tai padarė!

Eisiu pirmyn žingsniukais per visus savo metus,

nors mano siela ir pilna kartėlio.

16 Kuriuos Viešpats globoja, tie gyvuoja;

tau [priklauso] mano gyvenimo dvasia.

Tu man davei sveikatą ir gyvybę,

17 todėl mano kartėlis pavirto ramybe.

Tu apsaugojai mane nuo mirties bedugnės

ir visas mano nuodėmes nusviedei sau už nugaros.

18 Juk Šeole niekas tau nedėkoja,

nė mirtis tavęs nešlovina;

kas eina į giliąją duobę, tas nebesitiki tavo gerumo.

19 Gyvasis, tiktai gyvasis tau dėkoja,

kaip šiandien darau aš.

Apie tavo ištikimybę tėvai pasakos vaikams.

20 VIEŠPAČIUI patiko mus išgelbėti!

Giedosime ir kankliuosime mes VIEŠPATIES Namuose

visas savo gyvenimo dienas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 38