BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 03 07 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 25

 Izaijo knyga
  
Iz 25

1 VIEŠPATIE, tu ­ mano Dievas;

garbinsiu tave, šlovinsiu tavo vardą,

nes tu įvykdei nuostabius užmojus;

visokeriopai ir ištikimai įvykdei tai,

ką prieš amžius nutarei.

2 Miestus pavertei akmenų krūvomis,

tvirtoves ­ griuvėsiais.

Nedorėlių rūmai ­ jau ne miestas;

jie niekuomet nebus atstatyti.

3 Šlovins tave dėl to galingos tautos žmonės,

drebės prieš tave žiauriųjų tautų miestai.

4 Silpnieji ir bejėgiai bėgo prie tavęs,

ir tu buvai vargšų prieglauda varge,

pastogė nuo lietaus, paunksmė nuo kaitros.

Nors žiauriųjų siautulys ­ kaip žiemos liūtis,

5 tu, kaip kaitra sausros metu,

nutildai nedorėlių triukšmą;

kaip debesies šešėlis švelnina kaitrą,

taip tu nutildai žiauriųjų pergalės šauksmus.

6 Galybių VIEŠPATS surengs šiame kalne visoms tautoms

puotą su skaniausiais valgiais,

puotą su parinktais vynais,

pokylį su sultingais, gardžiais patiekalais

ir grynais, rinktiniais vynais.

7 Šiame kalne jis nukels tą šydą,

kuris dengia visas gimines,

tą nuometą, kuris gobia visas tautas.

8 Jis visiems laikams sunaikins mirtį.

Viešpats DIEVAS nušluostys ašaras nuo visų veidų.

Savo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje.

Tikrai tai įvyks, nes taip kalbėjo VIEŠPATS!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 25