BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 1

 Išminties knyga
  
 Teisumas ir išmintis
  
Išm 1

1 Mylėkite teisumą, žemės valdovai,

būkite atviri Viešpačiui,

ieškokite jo tyra širdimi.

2 Juk jis leidžiasi surandamas tų, kurie jo negundo,

jis pats apsireiškia tiems, kurie juo pasitiki.

3 Sukti svarstymai atitolina žmones nuo Dievo,

o jo bandoma galybė apstulbina kvailius.

4 Išmintis niekada neateis į piktos valios sielą,

negyvens nuodėmės pavergtame kūne.

5 Juk šventoji auklėjimo dvasia bėgs nuo apgaulės,

pasitrauks nuo kvailų svarstymų

ir bus išguita ateinančios neteisybės.

6 Išmintis yra žmogų mylinti dvasia,

tačiau ji neišlaisvina piktžodžiautojo

iš jo žodžių kaltės,

nes Dievas yra jo slapčiausių minčių liudytojas,

tikrai stebi žmogaus širdį ir klausosi jo liežuvio.

7 Juk Viešpaties dvasia pripildo pasaulį,

ir tas, kuris visa palaiko, žino, ką žmogus sako,

8 todėl nė vienas, kalbantis pikta, neliks neišgirstas,

ir neaplenks jo teisingumas.

9 Nedorėlio kėslai bus ištirti,

ir pranešimas apie jo žodžius pasieks Viešpatį,

paliudydamas jo nusikaltimus.

10 Budri ausis girdi visa,

net murmėjimo šnabždesys neliks neišgirstas.

11 Tad saugokitės tuščio murmėjimo,

sulaikykite liežuvį nuo šmeižtų,

nes ir slapta tartas žodis nelieka be atgarsio,

o meluojanti burna sunaikina sielą.

12 Nesipirškite mirčiai savo gyvenimo paklydimais,

neužsitraukite žūties savo rankų darbais.

13 Dievas nepadarė mirties

ir nesidžiaugia gyvųjų žūtimi,

14 jis sukūrė visa, kad būtų.

Visi pasaulio kūriniai savaime sveiki,

jie neturi mirtinų nuodų,

mirusiųjų pasaulis žemėje neviešpatauja,

15 nes teisumas nemarus.

Nedorėlių samprotavimai

16 Bet nedori žmonės darbu ir žodžiu prisišaukė mirtį,

laikydami ją drauge,

ilgėjosi jos ir sudarė su ja sandorą,

nes jiems dera būti kartu su ja.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 1