BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 11 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išėjimo knygaSkyrius: 39

 Išėjimo knyga
  
 Vyriausiojo kunigo drabužiai
  
Iš 39

1 Iš mėlynų, violetinių ir tamsiai raudonų siūlų jie išaudė puikius apdarus šventyklos tarnybai. Jie pagamino šventuosius drabužius Aaronui, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

Efodas ir krūtinės dėklas

2 Efodą padarė iš aukso ir plonos suktinių siūlų drobės, puoštos mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais. 3 Išploję auksą į lakštus, sukarpė į siūlus ir jais išsiuvinėjo meniškus raštus drauge su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais plonoje suktinių siūlų drobėje. 4 Padarė efodui dvejas petnešas, prisiūtas prie abiejų jo galų. 5 Išsiuvinėtoji juosta buvo iš tų pačių medžiagų ir to paties meistriškumo kaip ir efodas. Ji buvo padaryta iš plonos suktinių siūlų drobės, puoštos auksu ir mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

6 Lazurito akmenys buvo paruošti, įrėminti aukso rėmeliais ir juose išraižyti Izraelio sūnų vardai, kaip išraižomas antspaudo žiedas. 7 Juos pritvirtino prie efodo petnešų, kad būtų Izraelio sūnums atminimo akmenys, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

8 Kaip ir efodą iš plonos suktinių siūlų drobės padarė krūtinės dėklą, meistriškai išsiuvinėtą auksu ir mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais. 9 Jis buvo keturkampis. Krūtinės dėklą padarė dvilinką, sprindžio ilgio ir sprindžio pločio. 10 Apdaigstė jį keturiomis brangakmenių eilėmis. Pirmoje eilėje buvo sardas, topazas ir smaragdas, 11 antroje eilėje ­ granatas, safyras ir ametistas, 12 trečioje eilėje ­ hiacintas, agatas ir krištolas, 13 ketvirtoje eilėje ­ berilas, lazuritas ir jaspis. Brangakmeniai buvo įrėminti aukso rėmeliais. 14 Akmenų skaičius atitiko dvylikos Izraelio sūnų vardus; jie buvo tarsi antspaudo žiedai su kiekviename išraižytu vienos iš dvylikos giminių vardu. 15 Krūtinės dėklui padirbo grandinėles iš gryno aukso, suvytas tarsi virvelės; 16 jam padirbo iš aukso du įtvarus ir du auksinius žiedus. Žiedus pritvirtino ant abiejų krūtinės dėklo kampų 17 ir įvėrė aukso virveles į šiuos du žiedus krūtinės dėklo kampuose. 18 Abiejų virvelių galus pritvirtino prie dviejų įtvarų, pririšdami juos priekyje prie efodo petnešų. 19 Tada padirbo iš aukso kitus du žiedus ir pritvirtino juos apačioje prie dviejų krūtinės dėklo kampų ant užpakalinės pusės prie pat efodo. 20 Padirbo dar du žiedus iš aukso ir pritvirtino juos žemai efodo petnešų priekyje, prie jo siūlės virš meistriškai išaustos efodo juostos. 21 Tada, kaip VIEŠPATS buvo įsakęs Mozei, jie sujungė mėlyna virvele krūtinės dėklo žiedus su efodo žiedais, kad jis gulėtų ant meistriškai išaustos efodo juostos ir neatsiskirtų nuo efodo.

Kiti drabužiai

22 Efodo skraistę išaudė vien iš mėlynų siūlų. 23 Skylė galvai skraistės viduryje buvo kaip skylė šarvų liemenėje su atsiūlėjimu aplink skylę, idant nesuplyštų. 24 Ant žemutinio skraistės apvado padirbo granatmedžio obuolius iš plonos suktinių siūlų drobės, puoštos mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais. 25 Padirbo taip pat varpelius iš gryno aukso ir pritvirtino tarp granatmedžio obuolių ant žemutinio skraistės apvado, visus aplinkui tarp granatmedžio obuolių. 26 Pakaitomis varpelis ir granatmedžio obuolys, varpelis ir granatmedžio obuolys, ir taip aplink visą žemutinį apvadą skraistės, skirtos vilkėti atliekant tarnybą, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

27 Aaronui ir jo sūnums pagamino tunikas iš plonos drobės, 28 turbaną iš plonos drobės, kepures iš plonos drobės, lininius apatinius drabužius iš plonos suktinių siūlų drobės 29 ir plonos suktinių siūlų drobės juostą puošniai išsiuvinėjo mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

30 Padirbo iš gryno aukso gėlę ­ pašventimo ženklą ­ ir, kaip išraižomas antspaudo žiedas, išraižė joje įrašą „Pašvęsta VIEŠPAČIUI“. 31 Gėlei prie turbano pritvirtinti užrišo mėlyną virvelę, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

Darbų užbaigimas

32 Taip buvo užbaigti visi Susitikimo Palapinės Padangtės darbai. Izraelitai visa padarė, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

33 Tada jie atnešė Padangtę su Palapine ir visais reikmenimis pas Mozę: kablius, lentas, skersinius, stulpus bei pastovus, 34 raudonai dažytų avikailių dangas, tehašimo odos dangas ir pertvaros uždangą, 35 Sandoros Skrynią su kartelėmis ir malonės sostu, 36 stalą su visais reikmenimis ir padėtine duona, 37 gryno aukso žvakidę su žibintais bei visais reikmenimis ir aliejų apšvietimui, 38 aukso aukurą, patepimo aliejų bei kvapųjį smilkalą ir užuolaidą Palapinės įėjimui, 39 vario aukurą ir vario pinučius, karteles bei visus reikmenis, praustuvą su pastovu, 40 kiemo dangas, stulpus bei pastovus, užuolaidą kiemo vartams su virvėmis ir kuoleliais, visa, kas reikalinga Padangtės tarnybai Susitikimo Palapinėje, 41 puikius apdarus šventyklos tarnybai bei šventuosius drabužius kunigui Aaronui ir drabužius jo sūnums kunigų tarnybai eiti. 42 Kaip VIEŠPATS buvo įsakęs Mozei, taip izraelitai buvo atlikę visus darbus. 43 Pamatęs, kad visa jie buvo padarę, kaip VIEŠPATS buvo įsakęs, Mozė palaimino juos.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 39

Išėjimo knygaSkyrius: 40

 Išėjimo knyga
  
 Padangtės pašventinimas
  
Iš 40

1 VIEŠPATS tarė Mozei: 2 „Pirmo mėnesio pirmą dieną pastatysi Susitikimo Palapinės Padangtę. 3 Padėsi į ją Sandoros Skrynią ir atskirsi uždanga. 4 Įneši stalą ir jį padengsi. Tada įneši žvakidę ir uždegsi jos žibintus. 5 Aukso aukurą smilkalams pastatysi priešais Sandoros Skrynią ir pakabinsi Padangtės duryse užuolaidą. 6 Deginamųjų aukų aukurą pastatysi Susitikimo Palapinėje priešais įėjimą į Padangtę, 7 praustuvą padėsi tarp Susitikimo Palapinės ir aukuro, pripilsi į jį vandens. 8 Iš visų pusių įrengsi kiemą ir pakabinsi užuolaidą ant kiemo vartų.

9 Tada paimsi patepimo aliejaus ir patepsi Padangtę ir visa, kas joje; pašventinsi ją drauge su visu apstatymu, kad būtų šventa. 10 Šventindamas deginamųjų aukų aukurą su visais jo reikmenimis, patepsi ir jį, kad būtų ypač šventas. 11 Patepsi ir praustuvą drauge su pastovu ir pašventinsi jį.

12 Tada atvesi Aaroną ir jo sūnus prie Susitikimo Palapinės durų ir, apiplovęs vandeniu, 13 apvilksi Aaroną šventuoju apdaru ir patepsi, šventindamas jį, kad jis man tarnautų kaip kunigas. 14 Atvesi ir jo sūnus, apvilksi juos tunikomis 15 ir patepsi juos, kaip patepei jų tėvą, kad jie tarnautų man kaip kunigai. Šis patepimas suteiks jiems amžiną kunigystę per visas kartų kartas.“

16 Taip Mozė ir padarė. Kaip VIEŠPATS jam buvo įsakęs, taip jis ir padarė.

17 Taigi antrų metų pirmo mėnesio pirmą dieną buvo pastatyta Padangtė. 18 Mozė pastatė Padangtę. Jis padėjo pastovus, sustatė lentas, uždėjo skersinius ir iškėlė stulpus; 19 po to išskleidė Palapinę viršum Padangtės, uždėdamas virš jos Palapinės dangą, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 20 Jis paėmė liudijimą ir įdėjo jį į Skrynią, pritaisė prie Skrynios karteles, užkėlė ant Skrynios viršaus malonės sostą 21 ir įnešė Skrynią į Padangtę. Tada pakabino uždangą ir uždengė Sandoros Skrynią, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 22 Stalą padėjo Susitikimo Palapinėje, prie Padangtės šiaurės pakraščio šiapus uždangos, 23 ir išdėliojo ant jo padėklus duonos, kad ji būtų VIEŠPATIES akivaizdoje, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 24 Žvakidę padėjo Susitikimo Palapinėje priešais stalą prie Padangtės pietų pakraščio 25 ir uždegė žibintus VIEŠPATIES akivaizdoje, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 26 Aukso aukurą padėjo Susitikimo Palapinėje priešais uždangą 27 ir atnašavo ant jo kvapųjį smilkalą, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 28 Jis pakabino ir užuolaidą ant įėjimo į Padangtę. 29 Aukurą deginamosioms aukoms jis pastatė Susitikimo Palapinėje prie įėjimo į Padangtę ir atnašavo ant jo deginamąsias aukas bei javų atnašas, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 30 Tarp Susitikimo Palapinės ir aukuro padėjo praustuvą ir pripildė vandens, 31 kuriuo ir Mozė, ir Aaronas, ir jo sūnūs nusiplovė rankas ir kojas. 32 Kada tik eidavo į Susitikimo Palapinę ir artindavosi prie aukuro, jie apsiplaudavo, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 33 Aplink Padangtę bei aukurą jis įrengė kiemą ir užkabino užuolaidą ant kiemo vartų. Taip Mozė užbaigė darbą.

Dievo Artumas Padangtėje

34 Tada debesis uždengė Susitikimo Palapinę, ir VIEŠPATIES šlovė pripildė Padangtę. 35 Mozė negalėjo įeiti į Susitikimo Palapinę, nes ją gaubė debesis ir pripildė VIEŠPATIES šlovė. 36 Kai tik debesis pakildavo nuo Padangtės, izraelitai leisdavosi į kelionę. 37 Bet jeigu debesis nepakildavo, jie tol nesileisdavo į kelionę, kol jis nepakildavo. 38 Dieną virš Padangtės buvo matyti VIEŠPATIES debesis, o naktį viso Izraelio namų akivaizdoje kiekvienoje jų kelionės sustojimo vietoje ten būdavo ugnis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 40