BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išėjimo knygaSkyrius: 37

 Išėjimo knyga
  
 Sandoros Skrynia
  
Iš 37

1 Becalelis padirbo akacijos medžio skrynią. Ji buvo pustrečios uolekties ilgio, pusantros uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. 2 Ją aptraukė grynu auksu iš vidaus ir iš lauko, aplenkė aukso apvadu. 3 Keturioms jos kojoms nuliejo keturis žiedus: po du žiedus ­ vienam šonui ir po du žiedus ­ kitam šonui. 4 Padirbo akacijos medžio karteles, jas paauksavo, 5 ir skryniai nešti perkišo per žiedus, esančius ant skrynios šonų. 6 Padarė malonės sostą iš gryno aukso pustrečios uolekties ilgio ir pusantros uolekties pločio. 7 Iš kalstyto aukso padarė du kerubus ir pritaisė juos prie abiejų malonės sosto galų: 8 vieną kerubą ­ prie vieno galo ir kitą kerubą ­ prie kito galo; kerubus pritaisė taip, kad jie buvo lyg iš vieno gabalo su malonės sosto galais. 9 Kerubai laikė išskleistus į viršų sparnus ir dengė jais malonės sostą. Stovėjo jiedu vienas priešais kitą, bet jų veidai buvo atgręžti į malonės sostą.

Atnašų stalas

10 Jis padirbo iš akacijos medžio stalą dviejų uolekčių ilgio, vienos uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. 11 Aptraukė jį grynu auksu ir viršų aplenkė aukso apvadu. 12 Padarė aplink jį plaštakos platumo briauną, o aplink briauną ­ aukso apvadą. 13 Nuliejo jam keturis aukso žiedus ir pritaisė ant keturių kampų prie keturių kojų. 14 Žiedai, laikantys karteles stalui nešti, buvo prie pat briaunos. 15 Karteles stalui nešti jis padirbo iš akacijos medžio ir aptraukė jas auksu. 16 Reikmenis, kurie turėjo būti ant stalo ­ lėkštes ir indus smilkalams, dubenis ir ąsočius liejamosioms atnašoms ­ jis padarė iš gryno aukso.

Septynšakė žvakidė

17 Jis padirbo iš gryno aukso žvakidę. Žvakidės stovas ir kotas buvo nukalti; taurelės, galvutės ir vainiklapiai buvo iš vieno gabalo su žvakide. 18 Šešios šakos ėjo iš jos šonų: trys šakos ­ iš vieno šono ir trys šakos ­ iš kito. 19 Trys migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su galvute ir vainiklapiais ant vienos šakos, ir trys migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su galvute ir vainiklapiais, ant kitos šakos. Tokios buvo visos šešios iš žvakidės išeinančios šakos. 20 Ant žvakidės koto buvo keturios migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su savo galvute ir vainiklapiais. 21 Galvutė iš to paties gabalo buvo po pirmąja šakų pora, galvutė iš to paties gabalo buvo po antrąja šakų pora ir galvutė iš to paties gabalo ­ po trečiąja šakų pora. 22 Galvutės ir jų šakos buvo iš to paties gabalo, visos nukaltos iš gryno aukso. 23 Jis padirbo jai septynis žibintus ir žnyples, ir padėklus iš gryno aukso. 24 Žvakidę ir jos reikmenis jis padarė iš vieno talento gryno aukso.

Smilkalų aukuras

25 Aukurą smilkalams jis padarė iš akacijos medžio. Jis buvo vienos uolekties ilgio ir vienos uolekties pločio ­ keturkampis, o aukščio turėjo dvi uolektis; iš to paties gabalo buvo jo ragai. 26 Aptraukė aukurą grynu auksu ­ viršų, visus šonus bei ragus ir aplenkė aukso apvadu. 27 Žemiau apvado abiejuose aukuro šonuose pritaisė du auksinius žiedus kartelėms aukurui nešti. 28 Karteles padirbo iš akacijos medžio ir paauksavo.

29 Taip pat jis pagamino šventąjį patepimo aliejų ir kvapųjį smilkalą, tarsi jie būtų kvepalų gamintojo mišiniai.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 37

Išėjimo knygaSkyrius: 38

 Išėjimo knyga
  
 Deginamųjų aukų aukuras
  
Iš 38

1 Iš akacijos medžio padarė ir aukurą deginamajai aukai. Jis buvo penkių uolekčių ilgio, penkių uolekčių pločio ­ keturkampis, o aukščio turėjo tris uolektis. 2 Ant jo keturių kampų padirbo keturis ragus, išeinančius iš paties aukuro. 3 O visus aukuro reikmenis ­ puodus pelenams, grandiklius, dubenis, šakutes ir keptuves padirbo iš vario. 4 Padirbo aukurui vario pinučius po jo briauna, nutįsusius žemyn nuo briaunos iki pusės aukuro. 5 Nuliejo keturis žiedus prie keturių varinių pinučių kampų kartims laikyti. 6 Kartis padirbo iš akacijos medžio ir aptraukė variu. 7 Jam nešti perkišo kartis per žiedus aukuro šonuose. Aukurą padirbo tuščią iš lentų.

Vario praustuvas

8 Jis padarė vario praustuvą su vario pastovu iš veidrodžių tų moterų, kurios tarnavo prie įėjimo į Susitikimo Palapinę.

Kiemas

9 Jis įrengė kiemą. Pietų pakraščio ­ į pietų pusę ­ kiemo uždangos buvo plonõs suktinių siūlų dróbės, šimto uolekčių ilgio; 10 jų dvidešimt stulpų su dvidešimčia pastovų buvo iš vario, bet stulpų kabliai ir sankabos buvo iš sidabro. 11 Šiaurės pakraščio uždangos buvo šimto uolekčių ilgio; dvidešimt stulpų ir dvidešimt pastovų buvo iš vario, bet stulpų kabliai ir sankabos ­ iš sidabro. 12 Vakarų pakraščio užuolaidos buvo penkiasdešimt uolekčių ilgio su dešimčia stulpų ir dešimčia pastovų; stulpų kabliai ir sankabos buvo iš sidabro. 13 Rytų pakraštyje kiemo ilgis buvo penkiasdešimt uolekčių. 14 Viename vartų šone uždanga buvo penkiolikos uolekčių su trim stulpais ir trim pastovais. 15 Lygiai taip ir kitame šone; abiejų kiemo vartų šonų užuolaidos buvo penkiolikos uolekčių su trim stulpais ir trim pastovais.

16 Visos kiemo uždangos buvo iš plonos suktinių siūlų drobės. 17 Stulpų pastovai buvo iš vario, bet stulpų kabliai bei jų sankabos ­ iš sidabro, o stulpų viršūnės buvo pasidabruotos. Visi kiemo stulpai buvo padengti sidabru. 18 Kiemo vartų užuolaida buvo iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynais, violetiniais ir tamsiai raudonais siūlais. Ji buvo dvidešimt uolekčių ilgio; jos aukštis, arba plotis, buvo penkios uolektys, toks kaip ir kiemo dangų. 19 Keturi stulpai ir jų keturi pastovai buvo iš vario, o kabliai ­ iš sidabro. Stulpų viršūnės buvo pasidabruotos, o sankabos ­ iš sidabro. 20 Palapinės ir kiemo kuoleliai buvo iš vario.

Sunaudoti metalai

21 Štai Padangtės, Sandoros Padangtės, apyskaita, kurią, Mozei įsakius ir Aarono sūnui kunigui Itamarui vadovaujant, padarė levitai. 22 O Becalelis, Hūro sūnaus Ūrio sūnus iš Judo giminės, buvo padaręs visa, ką Mozei VIEŠPATS buvo įsakęs padaryti, 23 drauge su Ahisamacho sūnumi Oholiabu iš Dano giminės, meistru, dailininku ir turinčiu įgūdžių siuvinėti ploną drobę mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonos spalvos siūlais.

24 Aukso, sunaudoto visos šventyklos statybos darbams ­ auksas suaukotas kaip atnašos, ­ buvo dvidešimt devyni talentai ir septyni šimtai trisdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį. 25 Sidabro, surinkto per bendrijos surašymą, buvo tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt penki šekeliai pagal šventyklos šekelį, po 26 vieną beką nuo galvos (tai yra po pusšekelį pagal šventyklos šekelį) kiekvieno, įrašyto į sąrašą ir turinčio dvidešimt metų arba vyresnio, iš viso šešių šimtų trijų tūkstančių penkių šimtų ir penkiasdešimt vyrų. 27 Šimtinė sidabro talentų buvo sunaudota šventyklos pastovams ir uždangos pastovams nuliedinti ­ šimtas pastovų iš šimtinės talentų, po talentą kiekvienam pastovui. 28 Iš tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt penkių šekelių jis padirbo kablius stulpams, aptraukė jų viršūnes ir padarė jiems sankabas. 29 Vario buvo suaukota septyniasdešimt talentų ir du tūkstančiai keturi šimtai šekelių. 30 Iš jo jis padirbo pastovus Susitikimo Palapinės durims, vario aukurą su vario pinučiais ir visus aukuro reikmenis, 31 visus pastovus kiemui ir pastovus kiemo vartams, visus kuolelius Padangtei ir visus kuolelius kiemui.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 38