BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išėjimo knygaSkyrius: 35

 Išėjimo knyga
  
 Šabo taisyklės
  
Iš 35

10 Kas tik iš jūsų yra nagingas, teateina ir tepadaro visa, ką VIEŠPATS įsakė: Padangtę, 11 jos Palapinę su apdangalu, sagtimis, lentomis, skersiniais, stulpais ir pastovais, 12 skrynią su kartelėmis, malonės sostą ir uždangą pertvarai, 13 stalą su kartelėmis bei visais reikmenimis ir padėtine duona, 14 žvakidę apšvietimui su jos reikmenimis bei žibintais ir aliejų šviesai, 15 aukurą smilkalams su kartelėmis, patepimo aliejų bei kvapųjį smilkalą ir užuolaidą prie įėjimo ­ įėjimo į Palapinę, 16 deginamųjų aukų aukurą su variniais pinučiais, kartelėmis bei visais reikmenimis, praustuvą su pastovu, 17 kiemo uždangas, stulpus bei pastovus ir užuolaidą kiemo vartams, 18 Padangtės kuolelius ir kiemo kuolelius su virvėmis, 19 drabužius, dėvimus tarnaujant šventykloje, šventuosius drabužius Aaronui ir drabužius jo sūnums kunigiškajai tarnybai.“

20 Tada izraelitų bendrija pasitraukė nuo Mozės, 21 o atėjo visi tie, kurių širdis buvo dosni ir kuriuos skatino jų dvasia, atnešdami VIEŠPAČIUI auką Susitikimo Palapinės statybai, visai jos tarnybai ir šventiesiems drabužiams. 22 Vyrai ir moterys ­ visi, kurie buvo dosnios širdies ­ atnešė ir sagų, ir auskarų, ir žiedų, ir karolių, visokių auksinių daiktų. Kiekvienas, kas tik galėjo, atnešė VIEŠPAČIUI aukso atnašą. 23 O visi tie, kurie turėjo ar mėlynų, ar violetinių, ar tamsiai raudonų siūlų, ar plonos drobės, ar ožkos vilnos, ar išdirbtų avikailių, ar švelnios odos, atnešė jų. 24 Kiekvienas, kas tik galėjo duoti sidabro ar vario atnašą, davė ją kaip VIEŠPATIES atnašą; kiekvienas, kas tik turėjo akacijos medžio, tinkamo statybai, atnešė jo. 25 Visos nagingos moterys verpė rankomis ir atnešė, ką buvo suverpusios ­ mėlynų, violetinių bei tamsiai raudonų siūlų ir plonų lininių siūlų; 26 o moterys, nagingai verpiančios ožkos vilną, širdies skatinamos, verpė ožkos vilną. 27 Giminių galvos atnešė lazurito akmenų ir brangakmenių efodui ir krūtinės dėklui, 28 kvepalų ir aliejaus apšvietimui, patepimo aliejui bei kvapiajam smilkalui. 29 Taigi vyrai ir moterys, kuriuos širdis paskatino ką nors atnešti VIEŠPATIES per Mozę įsakytiems darbams atlikti, atnešė tai VIEŠPAČIUI kaip savanorišką auką.

Šventyklos meistrai

30 Tada Mozė tarė izraelitams: „Štai VIEŠPATS vardu pašaukė Hūro sūnaus Ūrio sūnų Becalelį iš Judo giminės, 31 pripildė jį dieviškos dvasios ­ išminties, proto, pažinimo ir sugebėjimo 32 gaminti dirbinius iš aukso, sidabro bei vario, 33 gludinti ir įtverti brangakmenius, drožinėti iš medžio, išmanyti bet kokį dailės amatą. 34 Jis suteikė jiedviem ­ jam ir Oholiabui, Ahisamacho sūnui iš Dano giminės ­ gebėjimą ir kitus pamokyti. 35 Juodu jis pripildė išminties atlikti darbą ir meistro, ir apmatų sumanytojo, ir siuvinėtojo mėlynais, violetiniais, tamsiai raudonais siūlais ir plonais lininiais siūlais, ir audėjo ­ bet kokio amatininko ir meistro.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 35

Išėjimo knygaSkyrius: 36

 Išėjimo knyga
  
Iš 36

1 Todėl Becalelis ir Oholiabas bei visi nagingi vyrai, kuriems VIEŠPATS davė išmonės ir išminties atlikti visus darbus statant šventyklą, imsis darbo ir padarys visa, kaip VIEŠPATS įsakė.“

2 Tada Mozė pašaukė Becalelį ir Oholiabą bei visus vyrus, kuriuos VIEŠPATS buvo pripildęs išminties, visus, kurių širdis skatino juos eiti ir imtis darbo. 3 Jie perėmė iš Mozės visas savanoriškas aukas, izraelitų atneštas šventyklos statybai. Bet žmonės ir toliau kas rytą nešė Mozei savanoriškas aukas. 4 Todėl visi meistrai, užsiėmę įvairiais šventyklos darbais, paliko savo darbą, atėjo 5 ir sakė Mozei: „Žmonės atneša kur kas daugiau negu reikia darbui, kurį mums VIEŠPATS įsakė atlikti.“ 6 Tad Mozė davė įsakymą paskelbti stovykloje: „Niekas ­ nei vyras, nei moteris ­ tegu nebesistengia aukoti ką nors daugiau šventyklai!“ Taip žmonės buvo sulaikyti nuo nešimo, 7 nes jau buvo daugiau, negu gana darbui padaryti.

Padangtės statyba

8 Tada nagingiausi darbininkai padarė dešimties dangų Padangtę iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais meistriškai išsiuvinėtais kerubais. 9 Kiekvienos dangos ilgis buvo dvidešimt aštuonios uolektys, o plotis ­ keturios uolektys. Visos dangos buvo vienodo dydžio.

10  Penkias dangas jie susegė vieną su kita; kitas penkias dangas irgi susegė vieną su kita. 11 Pritaisė mėlynų siūlų kilpas ant vieno junginio galinės dangos pakraščio; tą pat padarė ir ant kito junginio galinės dangos pakraščio. 12 Penkiasdešimt kilpų pritaisė prie vienos dangos ir penkiasdešimt kilpų ­ ant pakraščio dangos, esančios kitame junginyje. Kilpos buvo viena priešais kitą. 13 Padirbo penkiasdešimt aukso sagčių ir susegė dangas vieną su kita taip, kad išėjo Padangtė.

14 Jie padirbo ir dangas iš ožkos vilnos Palapinei viršum Padangtės. Tų dangų padirbo vienuolika. 15 Kiekvienos dangos ilgis buvo trisdešimt uolekčių, o plotis ­ keturios uolektys. Visos vienuolika dangų buvo vienodo dydžio. 16 Penkias dangas susegė atskirai į viena, ir šešias dangas atskirai į viena. 17 Pritaisė penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio viename junginyje ir penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio kitame junginyje. 18 Padirbo iš vario penkiasdešimt sagčių dangoms sukabinti, kad būtų galima Palapinę pastatyti. 19 Iš išdirbtų avikailių padarė Palapinei priedangą, o virš jos ­ priedangą iš tehašimo odos.

Medžio sienos

20 Tada jie padirbo akacijos medžio lentų Padangtės sienoms pastatyti. 21 Kiekvienos lentos ilgis buvo dešimt uolekčių, o plotis ­ pusantros. 22 Kiekviena lenta šonuose turėjo po dvi vieną su kita suderintas iškyšas lentoms sukabinti. Tą pat jie padarė su visomis Padangtės lentomis. 23 Pridirbo Padangtei lentų: dvidešimt lentų ­ pietinei sienai, pietų šonui; 24 iš sidabro nuliejo keturiasdešimt pastovų padėti po dvidešimčia lentų: po du pastovus ­ po pirmosios lentos dviem iškyšomis ir po du pastovus ­ po kiekvienos kitos lentos dviem iškyšomis. 25 Padangtės šiaurinei sienai ­ šiaurės šonui ­ padirbo dvidešimt lentų 26 su keturiasdešimt sidabro pastovų: po du pastovus ­ po pirmąja lenta ir po du pastovus ­ po kiekviena kita lenta. 27 O Padangtės užpakalinei sienai ­ vakarų šonui ­ padirbo šešias lentas. 28 Padangtės užpakaliniams kampams padirbo po dvi lentas. 29 Žemai jos buvo palaidos, bet viršuje sujungtos ties pirmąja sąvarža. Taip jas padarė abiejuose kampuose. 30 Taigi iš viso buvo aštuonios lentos su sidabro pastovais ­ šešiolika pastovų, kiekvienai lentai po du pastovus.

31 Jie padirbo skersinius iš akacijos medžio: penkis ­ vienai Padangtės lentų sienai, 32 penkis ­ kitai Padangtės lentų sienai ir penkis ­ Padangtės užpakalinės sienos ­ vakarų šono ­ lentoms. 33 Padarė taip, kad vidurinis skersinis eitų lentų sienos viduriu nuo vieno galo iki kito. 34 Lentas ir skersinius paauksavo, o žiedus skersiniams laikyti padarė iš aukso.

Uždangos

35 Jie padarė uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonos spalvos siūlais meistriškai išsiuvinėtais kerubais. 36 Jai pakabinti padirbo keturis stulpus iš akacijos medžio ir juos paauksavo. Stulpų kabliai buvo iš aukso, o pastovus stulpams nuliejo iš sidabro. 37 Palapinės angai padarė užuolaidą iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais išsiuvinėtais raštais 38 ir penkis stulpus su kabliais. Jų viršūnes ir apvadus aptraukė auksu, bet penki pastovai buvo iš vario.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 36