BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išėjimo knygaSkyrius: 26

 Išėjimo knyga
  
 Audeklai
  
Iš 26

1 Pačią Padangtę padarysi iš dešimties dangų plonos suktinių siūlų drobės su mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais joje meistriškai išsiuvinėtais kerubais. 2 Kiekvienos dangos ilgis bus dvidešimt aštuonios uolektys, o plotis ­ keturios uolektys. Visos dangos bus vienodo dydžio. 3 Penkios dangos bus susegtos viena su kita; kitos penkios dangos irgi bus susegtos viena su kita. 4 Pritaisysi mėlynų verpalų kilpas ant vieno junginio galinės dangos pakraščio; tą pat padarysi ir ant kito junginio galinės dangos pakraščio. 5 Penkiasdešimt kilpų pritaisysi prie vienos dangos ir penkiasdešimt kilpų ­ ant pakraščio dangos, esančios kitame junginyje. Kilpos turi būti viena priešais kitą. 6 Padirbsi penkiasdešimt aukso sagčių ir susegsi dangas vieną su kita taip, kad pasidarytų Padangtė.

7 Tada iš ožkos vilnos padarysi dangas ir Palapinei viršum Padangtės; padaryk vienuolika tokių dangų. 8 Kiekvienos dangos ilgis bus trisdešimt uolekčių, o plotis ­ keturios uolektys. Visos vienuolika dangų bus vienodo dydžio. 9 Susegsi atskirai į viena penkias dangas ir atskirai šešias dangas. Šeštąją dangą sulenksi dvilinką Palapinės priekyje. 10 Pritaisysi penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio viename junginyje ir penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio kitame junginyje.

11 Padirbsi iš vario penkiasdešimt sagčių, įtvirtinsi sagtis į kilpas ir visa taip sukabinsi, kad Palapinė būtų pastatyta. 12 O dalis, atliekanti nuo Palapinės dangų, ­ ana dvilinkoji danga ­ uždengs Padangtės galą. 13 Panašiai Palapinės dangos turės vienos uolekties pridėtinį ilgį prie abiejų kiekvienos dangos galų ir kabės nuleistos ligi žemės viename bei kitame Padangtės šone jai uždengti. 14 O pačiai Palapinei padarysi priedangą iš raudonai dažytų avikailių ir virš jos ­ priedangą iš tehašimo odos.

Medžio sienos

15 Padirbsi lentas iš akacijos medžio Padangtės sienoms pastatyti. 16 Kiekvienos lentos ilgis turi būti dešimt uolekčių, o plotis ­ pusantros uolekties. 17 Kiekviena lenta šonuose turės po dvi iškyšas lentoms sukabinti. Taip turės būti padirbtos visos Padangtės lentos. 18 Padangtei padirbsi dvidešimt lentų pietinei sienai, pietų šonui; 19 nuliesi keturiasdešimt sidabro pastovų padėti po dvidešimčia lentų: po du pastovus ­ po pirmosios lentos dviem iškyšomis ir po du pastovus ­ po kiekvienos kitos lentos dviem iškyšomis. 20 Ir Padangtės antrajai sienai ­ šiaurės šonui ­ padirbsi dvidešimt lentų 21 su keturiasdešimt sidabro pastovų: po du pastovus ­ po pirmąja lenta ir po du pastovus ­ po kiekviena kita lenta. 22 Padangtės užpakalinei sienai ­ vakarų šonui ­ padirbsi šešias lentas 23 ir Padangtės užpakalinės sienos kampams ­ dvi lentas. 24 Šios dvi žemai bus palaidos, bet viršuje sujungtos ties pirmąja sąvarža. Abi jos turės būti taip padarytos; jos sudarys abu kampus. 25 Taigi iš viso bus aštuonios lentos su sidabro pastovais ­ šešiolika pastovų: po du pastovus po pirmąja lenta ir po du pastovus po kitomis lentomis.

26 Padarysi iš akacijos medžio skersinius: penkis ­ vienai Padangtės lentų sienai, 27 penkis ­ kitai Padangtės lentų sienai ir penkis ­ Padangtės užpakalinės sienos ­ vakarų šono ­ lentoms. 28 Vidurinis skersinis eis lentų sienos viduriu nuo vieno galo iki kito. 29 Lentas paauksuosi ir nuliesi ant jų aukso žiedus skersiniams laikyti. Ir skersinius paauksuosi. 30 Pastatysi Padangtę pagal ant kalno tau parodytą pavyzdį.

Uždangos

31 Padarysi uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais meistriškai joje išsiuvinėtais kerubais. 32 Pakabinsi ją ant keturių auksu aptrauktų akacijos medžio stulpų su aukso kabliais, stovinčių ant keturių sidabro pastovų. 33 Uždangą pakabinsi žemiau sagčių, ir ten, už uždangos, į vidų įneši Sandoros Skrynią. Uždanga atskirs šventąją vietą nuo šventų švenčiausiosios vietos. 34 Užkelsi malonės sostą ant Sandoros Skrynios šventų švenčiausiojoje vietoje. 35 Pastatysi stalą šiapus uždangos, o žvakidę ­ pietiniame Padangtės šone priešais stalą; stalą pastatysi šiauriniame šone.

36 Padarysi užuolaidą Palapinės angai iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynų, violetinių bei tamsiai raudonų siūlų raštais. 37 Užuolaidai padarysi penkis akacijos medžio stulpus ir aptrauksi juos auksu. Jų kabliai turi būti iš aukso, o pastovus jiems nuliesi iš vario.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 26

Išėjimo knygaSkyrius: 27

 Išėjimo knyga
  
 Deginamųjų aukų aukuras
  
Iš 27

1 Padarysi iš akacijos medžio aukurą penkių uolekčių ilgio, penkių uolekčių pločio ­ aukuras bus keturkampis ­ ir trijų uolekčių aukščio. 2 Ant jo keturių kampų turi būti padirbti ragai taip, kad išeitų tiesiog iš paties aukuro. Aptrauk jį variu. 3 Padirbsi jam puodus pelenams supilti, grandiklius, dubenis, šakutes ir keptuves. Visus jo reikmenis padarysi iš vario. 4 Padirbsi jam taip pat vario pinučius ir ant pinučių pritaisysi keturis vario žiedus prie visų keturių kampų. 5 Pritvirtinsi pinučius žemiau, po aukuro briauna, kad jie nusidriektų žemyn iki pusės aukuro. 6 Padarysi aukurui kartis ­ akacijos medžio kartis ­ ir aptrauksi variu. 7 Kartys turi būti perkištos per žiedus, kad, jį nešant, kartys būtų abipus aukuro. 8 Padarysi jį tuščią, iš lentų. Kaip tau buvo parodyta ant kalno, taip jis turi būti ir padarytas.

Kiemas

9 Įrengsi Padangtės kiemą. Pietinėje pusėje ­ pietų pakraštyje ­ Padangtė turės šimto uolekčių plonos suktinių siūlų drobės uždangas 10 su dvidešimt vario stulpų ir pastovų. Bet stulpų kabliai ir jų sankabos turi būti iš sidabro. 11 Panašiai ir išilgai šiaurės pakraščio turi būti šimto uolekčių ilgio uždangos su dvidešimt stulpų ir dvidešimt pastovų iš vario, o stulpų kabliai ir jų sankabos iš sidabro. 12 Vakariniame kiemo pakraštyje turės būti penkiasdešimt uolekčių uždangos su dešimčia stulpų ir dešimčia pastovų. 13 Kiemo plotis priekyje, iš rytų pusės, bus penkiasdešimt uolekčių. 14 Viename pakraštyje turės būti penkiolikos uolekčių uždangos su trim stulpais ir trim pastovais. 15 Ir kitame pakraštyje bus penkiolikos uolekčių uždangos su trim stulpais ir trim pastovais. 16 O kiemo vartams turės būti dvidešimties uolekčių ilgio užuolaida iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynų, violetinių bei tamsiai raudonų siūlų raštais. Ji turės keturis stulpus su keturiais pastovais. 17 Visi stulpai kieme bus su sankabomis ir kabliais iš sidabro, o pastovus turės iš vario. 18 Kiemo ilgis bus šimtas uolekčių, plotis ­ penkiasdešimt ir aukštis ­ penkios uolektys. Tam turi būti panaudota plona suktinių siūlų drobė, o pastovai turi būti iš vario. 19 Visi Padangtės reikmenys visoms jos apeigoms, lygiai kaip ir visi jos kuoleliai ir visi kiemo kuoleliai, turės būti iš vario.

Aliejus žibintams

20 Be to, idant nuolat degtų žibintas, tu įsakysi izraelitams tai šviesai atnešti gryno iš alyvų išspausto aliejaus. 21 Susitikimo Palapinėje vietą šiapus uždangos, esančios priešais Sandoros plokštes, Aaronas ir jo sūnūs prižiūrės nuo vakaro iki ryto VIEŠPATIES akivaizdoje. Tai bus amžinas įsakas visoms izraelitų kartoms.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 27