BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 8

 Laiškas hebrajams (žydams)
  
 Kristaus kunigystė
  
Hbr 8

1 Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo Didybės sosto dešinėje 2 kaip einantis kunigystės tarnybą šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o Viešpats. 3 Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas atnašauti dovanas ir aukas, tad ir šitas privalo turėti, ką atnašauti. 4 Jeigu jis būtų žemėje, nebūtų kunigas, nes čia jau yra, kas pagal įstatymą atnašauja dovanas. 5 Tie žmonės tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti padangtę: Žiūrėk, ­ sakyta jam, ­ kad viską padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno.

6 Dabar jis užima juo prakilnesnę tarnystę, juo aukštesnės, svaresniais pažadais besiremiančios Sandoros tarpininkas yra.

7 Jeigu pirmoji Sandora būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. 8 Jis sakė, peikdamas juos:

Štai ateis dienos, ­ sako Viešpats, ­

ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais

sudarysiu naują Sandorą.

9 Ne tokią Sandorą,

kokią buvau sudaręs su jų tėvais

tą dieną, kai paėmiau juos už rankos,

norėdamas išvesti iš Egipto žemės.

Jie neišsaugojo mano Sandoros,

ir aš juos apleidau, ­ sako Viešpats. ­

10 Ir štai kokia bus Sandora,

kurią sudarysiu su Izraelio namais,

praslinkus anoms dienoms, ­ sako Viešpats:

­ Aš duosiu savo įstatymus jų protams

ir juos įrašysiu jų širdyse,

aš būsiu jiems Dievas,

o jie bus man tauta.

11 Ir nė vienas nebemokys savo tautiečio,

nei savo brolio, sakydamas:

„Pažink Viešpatį!“

Jie visi mane pažins

nuo mažiausio iki didžiausio.

12 Aš atleisiu jiems nedorybes

ir nebeprisiminsiu jų nuodėmių.

13 Sakydamas naują Sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 8