BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 06 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 3

 Laiškas hebrajams (žydams)
  
 Kristus viršesnis už Mozę
  
Hbr 3

1 Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiąjį kunigą Jėzų, 2 kuris kaip ir Mozė visuose jo namuose buvo ištikimas jį paskyrusiam.

3 Juk jis yra pripažintas vertu didesnės garbės už Mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą. 4 Mat kiekvieną namą kas nors stato, o visa ko statytojas yra Dievas. 5 Mozei patikėti visi jo namai kaip tarnui, idant paliudytų tai, kas skelbiama. 6 O Kristus viešpatauja jo namuose kaip Sūnus, ir tie namai esame mes, jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi.

7 Taigi anot Šventosios Dvasios žodžių:

Jei šiandien išgirsite jo balsą,

8 neužkietinkite savo širdžių,

kaip per maištą, gundymo dieną dykumoje,

9 kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino,

nors buvo regėję mano darbus 10 per keturiasdešimt metų.

Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau:

„Visuomet jie klysta širdyje;

jie nepažįsta mano kelių.“

11 Taigi aš užsirūstinęs prisiekiau:

„Jie neįžengs į mano atilsio šalį!“

12 Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegztų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo Dievo. 13 Verčiau raginkite vieni kitus kasdien ­ kol dar tebėra šiandien, ­ kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. 14 Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. 15 Juk pasakyta:

Jei šiandien išgirsite jo balsą,

neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą.

16 Kas gi buvo tie, kurie išgirdę maištavo? Ar ne visi Mozės išvestieji iš Egipto?! 17 Prieš ką jis buvo įnirtęs per keturiasdešimt metų? Argi ne prieš nusikaltusius, kurių lavonai krito dykumoje?! 18 O kam prisiekė, jog neįžengs į jo atilsio šalį, jei ne tiems, kurie jo neklausė?! 19 Taigi matome, kad jie negalėjo įžengti dėl netikėjimo.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 3