BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 10

 Laiškas hebrajams (žydams)
  
 Kristaus aukos viršenybė
  
Hbr 10

1 Kadangi Įstatymas turi tiktai būsimųjų gėrybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekuomet negali tomis pačiomis atnašomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, tobulų padaryti tų, kurie artinasi prie Dievo. 2 Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai, vienąkart apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinėje nusikaltimo? 3 Priešingai, jos metai iš metų primena nuodėmes. 4 Juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. 5 Todėl, ateidamas į pasaulį, jis byloja:

Aukų ir atnašų tu nebenori,

bet paruošei man kūną.

6 Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukojimai už nuodėmes.

7 Tuomet aš tariau:

štai ateinu, kaip knygos ritinyje apie mane parašyta,

vykdyti tavo, o Dieve, valios!

8 Anksčiau pasakęs: Aukų ir atnašų, deginamųjų aukų ir aukų už nuodėmes tu nebenori, nemėgsti9 paskui jis paskelbė: Štai ateinu vykdyti tavo valios.

Jis panaikina viena, idant nustatytų kita. 10 Dėlei tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams.

11 Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. 12 O šitas, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, 13 laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po jo kojų. 14 Vienintele atnaša jis šventinamuosius padarė tobulus amžiams. 15 Tai mums liudija ir Šventoji Dvasia. Ji yra pasakiusi:

16 Štai Sandora, kurią aš su jais sudarysiu,

praslinkus anoms dienoms, ­ sako Viešpats:

­ Aš duosiu savo įstatymus jų širdims

ir juos įrašysiu jų mintyse,

17 ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių

nei jų nedorybių.

18 O kur jos atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmes.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 10