BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Habakuko knygaSkyrius: 1

 Habakuko knyga
  
 Dievo ir pranašo pokalbis
  
Hab 1

1 Ištarmė, kurią pranašas Habakukas gavo per regėjimą.

2 Kiek ilgai dar šauksiu, VIEŠPATIE,

o tu manęs neišgirsi?

Arba rėksiu: „Smurtas!“ ­

o tu manęs negelbėsi?

3 Kodėl rodai man nusikaltimus

ir žiūri į vargą?

Aš puldinėjamas ir prievartaujamas,

kyla vaidai, nesiliauja barniai.

4 Įstatymas be galios,

teisingumas niekada nelaimi.

Sukčius apmauna teisųjį,

o teismo sprendimas kreivas.

5 „Pasižvalgykite po tautas ir įsidėmėkite!

Stebėkitės ir apstulbkite!

Juk jūsų dienomis vyksta dalykas,

kuriuo netikėtumėte,

jei ir būtų jums pasakyta.

6 Ti-kėk manimi! Aš išjudinu chaldėjus,

tą žiaurią ir veržlią tautą,

žygiuojančią per žemės platybes

užimti svetimų sodybų.

7 Jie baisūs ir kelia siaubą;

jie patys nusistato teisę ir viršenybę.

8 Jų žirgai greitesni už leopardus,

aršesni už vilkus vakare.

Jų ristūnai šuoliuoja,

jų raiteliai atjoja iš toli,

atskrenda lyg erelis prie grobio.

9 Visi jie joja siaubti,

įbedę akis į priekį,

ir semia belaisvius kaip smėlį.

10 Jie tyčiojasi iš karalių,

išjuokia valdovus.

Kiekvieną tvirtovę pajuokia,

supila žemių pylimą ir paima ją.

11 Tuomet pasikeičia kaip vėjas

ir pradingsta.

Jie nusižengia ir nusikalsta,

nes jų dievas ­ jų pačių galybė!“

12 Argi tu nesi nuo pat pradžios,

VIEŠPATIE, mano Dieve, mano Šventasis?

Tu esi nemirtingas!

Tu VIEŠPATIE, paskyrei jiems teismą,

tu Uola, parengei jiems bausmę.

13 Tavo akys per šventos

žvelgti į pikta,

tu negali žiūrėti į nusikaltimus.

Tad kodėl žiūri į klastūnus ir tyli,

kai nedorėliai ryja teisesnius už save?

14 Lyg jūros žuvis padarei žmones,

lyg šliužus, neturinčius valdovo.

15 Ištraukia priešas juos visus kabliu,

išvelka tinklu,

surenka bradiniu.

16 Todėl jie linksminasi ir džiūgauja,

aukoja atnašas savo tinklui

ir degina smilkalus savo bradiniui,

nes dėl jų pagausėjo jų davinys,

ir valgis riebus.

17 Argi taip ir toliau jie tuštins savo tinklą,

žudydami tautas be pasigailėjimo?

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Habakuko knygaSkyrius: 1

Habakuko knygaSkyrius: 2

 Habakuko knyga
  
Hab 2

1 Stovėsiu savo sargybos vietoje,

liksiu ant pylimo,

lauksiu, ką jis man sakys,

koks bus jo atsakymas į mano skundą.

2 Tuomet VIEŠPATS man atsakė ir tarė:

„Užrašyk regėjimą,

įrašyk taip aiškiai į lenteles,

kad ir bėgikas jį perskaitytų.

3 Nustatytu laiku regėjimas išsipildys,

o dabar jis skuba į tikslą ir nemeluoja.

Jei atrodo, kad jis gaišuoja, palauk;

jis tikrai išsipildys ir nesuvėluos.“

4 Pasižiūrėk į puikuolį!

Jo dvasia nėra dora;

o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu.

Nedorėlių pasmerkimas

5 Turtas tikrai apgaulus;

puikuoliai neiškenčia,

išsižioja plačiai kaip Šeolas,

nepasotinami kaip mirtis,

glemžia visas tautas

ir užkariauja visas gentis.

6 Ar neims visi tokius žmones pajuokti,

kalbėti apie juos patyčiomis ir patarlėmis?

„Vargas tam,

kuris krauna, kas jam nepriklauso!“

Kiek ilgai nesiliausi kaupti daiktus,

paimtus kaip užstatą?

7 Ar nepakils staiga tavo skolintojai?

Ar neatbus tie, kurie tau kelia baimę?

Tuomet tu būsi jų grobis!

8 Kadangi apiplėšei daug tautų,

tave plėš visų tautų likučiai

dėl pralieto žmonių kraujo ir smurto žemei,

miestams ir visiems, kas juose gyvena.

9 „Vargas tam,

kuris siekia neteisėtos naudos savo namams,

kraunasi aukštai lizdą,

norėdamas saugiai gyventi!“

10 Užtraukei gėdą savo namams,

išžudydamas daug tautų,

ir sau užsitraukei pražūtį.

11 Net sienų akmenys šauks

ir medžio sijos joms atsilieps.

12 „Vargas tam,

kuris statosi miestą praliedamas kraują

ir kuria gyvenvietę nusikalsdamas!“

13 Argi ne Galybių VIEŠPATIES valia

tautos tik tam turėjo triūsti, kad liepsnas pamaitintų,

o gentys tuščiai vargintųsi?

14 Juk žemė bus kupina VIEŠPATIES šlovės pažinimo,

kaip jūra kupina vandenų.

15 „Vargas tam,

kuris, liedamas pyktį, girdo savo kaimynus,

kol jie pasigeria,

norėdamas pasižiūrėti į jų nuogumą!“

16 Būsi sotus panieka

užuot pasisotinęs garbe.

Gerk ir pats! Svirduliuok!

Taurė VIEŠPATIES dešinėje pasisuks į tave,

ir gėda aptemdys tavo garbę!

17 Libanui padarytas smurtas

užgoš tave,

žvėrių išnaikinimas

tau kels siaubą

dėl pralieto žmonių kraujo ir smurto žemei,

miestams ir visiems, kas juose gyvena.

18 Ką padės stabas,

meistro padarytas,

liedintas atvaizdas ir melo mokytojas?

Meistras pasitiki savo darbu,

nors jo kūrinys ­ tik stabas,

negalintis žodžio ištarti!

19 „Vargas tam,

kuris taria rąstigaliui: ‘Pabusk!’

ir kurčiam akmeniui: ‘Kelkis!’“

Ar jis gali pamokyti?

Įsižiūrėk! Auksu ir sidabru jis aptrauktas,

tačiau gyvybės alsavimo jis neturi.

20 Bet VIEŠPATS yra savo šventykloje;

tenutyla jo akivaizdoje visa žemė!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Habakuko knygaSkyrius: 2

Habakuko knygaSkyrius: 3

 Habakuko knyga
  
Hab 3

1 Pranašo Habakuko malda. Pagal raudos melodiją.

2 VIEŠPATIE, girdėjau apie tavo gyrių;

esu apstulbęs, VIEŠPATIE, nuo tavo darbų.

Atnaujink juos mūsų laikais,

padaryk juos žinomus mūsų laikais!

Būk gailestingas net kai pyksti!

3 Dievas atėjo iš Temano,

Šventasis iš Parano kalno. Sela.

Jo Garbė padengė dangų,

ir žemė buvo sklidina jo garbės.

4 Žėrėjimas kaip saulės;

du spinduliai švyti iš jo rankos,

iš ten, kur slypi jo galybė.

5 Maras žygiavo pirma jo,

o mirtis sekė įkandin.

6 Sustodamas jis supurtė žemę,

pažvelgdamas sudrebino tautas.

Amžinieji kalnai skeldėjo,

palei jo senuosius kelius

įdubo pirmykštės kalvos.

7 Mačiau nelaimės užpultas Kušano palapines,

virpančias Midjano krašto palapinių dangas.

8 Argi tu įširdai ant upių, VIEŠPATIE?

Nejau tu įniršai ant upių

ir įtūžai ant jūros,

kai valdei savo žirgus,

pergalingus karo vežimus?

9 Švytravai iš dėklo ištrauktu lanku,

ir tavo žodžio prisotintos buvo strėlės. Sela.

Tu upėmis vagojai žemę.

10 Kalnai, matydami tave, drebėjo;

pratrūko liūtis,

suriaumojo jūrų bedugnė.

Saulė iškėlė aukštai savo rankas,

11 mėnulis sustojo savo didingoje buveinėje

nuo tavo greitųjų strėlių šviesos,

nuo tavo žaibuojančios ieties spindesio.

12 Įniršęs žengei per žemę,

įpykęs sutrypei tautas.

13 Išėjai gelbėti savo tautos,

gelbėti savo pateptojo.

Sutriuškinai nedorųjų namų galvą,

apnuogindamas juos nuo pamatų ligi stogo. Sela.

14 Pervėrei jo paties strėlėmis

jo karių galvas,

kai jie ėjo kaip viesulas mūsų išblaškyti,

džiūgavo, kad galės praryti

besislapstančius vargšus.

15 Savo žirgais ištrypei jūrą,

išjudindamas galingus vandenis.

16 Girdžiu ir drebu visu kūnu;

išgirdus balsą, virpa mano lūpos.

Suguro mano kaulai,

netvirti tapo mano žingsniai.

Vis dėlto ramiai laukiu dienos,

kuri atneš nelaimę

mus puolančiai tautai.

17 Nors figmedis nežydėtų

ir nebūtų vaisių ant vynmedžių,

nors alyvmedis neneštų derliaus

ir laukai neduotų maisto,

nors avių kaimenė dingtų iš avidės,

o galvijų banda ­ iš tvarto,

18 aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE,

džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano.

19 Mano stiprybė ­ VIEŠPATS Dievas;

jis daro mano kojas kaip stirnų

ir įgalina mane žengti aukštumomis.

Choro vadovui. Su styginiais instrumentais.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Habakuko knygaSkyrius: 3