BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 01 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 5

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 5

1 [Jis:] Atėjau į savo sodą,

seserie sužadėtine,

prisirenku miros ir kvepalų,

valgau korį su medumi,

geriu vyną su pienu.

[Choras:] Valgykite, bičiuliai, gerkite!

Svaikite iš meilės!

2 [Ji:] Aš miegojau, bet mano širdis budėjo.

Klausyk! Mano mylimasis beldžiasi!

„Įleisk mane, mano seserie, mano meile,

mano balande, mano tobuloji!

Juk mano galva permirkusi nuo rasos,

o garbanos ­ nuo nakties miglos.“

3 Buvau jau nusirengusi;

kaip apsirengti man iš naujo?

Buvau jau kojas nusiplovusi;

kaip man jas vėl purvinti?

4 Mano mylimasis įkišo ranką pro velkės skylę,

ir aš suvirpėjau, kad jis arti.

5 Atsikėliau atidaryti savo mylimajam,

lašant nuo rankų mirai,

varvant nuo pirštų geriausiai mirai

ant velkės rankenos.

6 Atidariau savo mylimajam,

bet jis buvo nusisukęs ir nuėjęs.

Apmiriau, kad jis nuėjo!

Ieškojau, bet negalėjau rasti;

šaukiau, bet jis neatsišaukė.

7 Užtiko mane panaktiniai,

apeidami miestą;

jie sumušė, sužeidė mane,

atėmė mano skraistę tie sienų panaktiniai!

8 Prisaikdinu jus, Jeruzalės dukterys!

Jeigu sutiksite mano mylimąjį,

pasakykite jam, kad aš sergu iš meilės.

9 [Choras:] Kuo tavo mylimasis skiriasi iš kitų,

o gražiausioji iš moterų?

Kuo tavo mylimasis skiriasi iš kitų,

kad tu mus taip prisaikdini?

10 [Ji:] Mano mylimasis visas spindi ir saulėje įdegęs;

jis išsiskiria iš dešimties tūkstančių.

11 Jo galva ­ gryno aukso,

plaukai garbanoti,

juodi kaip varnas.

12 Jo akys ­ kaip

prie tekančio vandens balandžiai,

besipliuškenantys pursluose,

tupintys ant šaltinio krašto.

13 Jo skruostai ­ tarsi kvepalų lysvės,

skleidžiančios kvapus.

Jo lūpos ­ kaip lelijos,

iš kurių srūva mira.

14 Jo rankos ­ kaip aukso lazdos,

nusagstytos brangakmeniais.

Jo liemuo ­ tarsi iš dramblio kaulo,

išdabinto safyrais.

15 Jo kojos ­ alebastro stulpai,

pastatyti ant stovų iš gryno aukso.

Jis toks didingas kaip Libanas

ir dailus tarsi jo kedras.

16 Jo žodžiai ­ saldybė,

ir visas jis ­ malonumas!

O Jeruzalės dukterys,

toks mano mylimasis,

toks mano numylėtinis!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 5

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 6

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 6

1 [Choras:] Kur nuėjo tavo mylimasis,

o gražiausioji iš moterų?

Kuriuo keliu pasuko tavo mylimasis,

kad galėtume jo ieškoti kartu su tavimi?

2 [Ji:] Mano mylimasis nusileido į savo sodą,

prie kvapiųjų augalų lysvių,

ganyti kaimenės soduose

ir pasiskinti lelijų.

3 Aš ­ mano mylimojo,

o mano mylimasis ­ mano.

Jis ganosi tarp lelijų.

4 [Jis:] Mano meile, tu graži kaip Tirca,

daili kaip Jeruzalė,

pagarbią baimę kelianti kaip pulkas su vėliavomis.

5 Nugręžk savo akis nuo manęs,

nes jos mane gniuždo!

Tavo garbanos plasta tarsi kaimenė ožkų,

besileidžiančių žemyn Gileado šlaitais.

6 Tavo dantys kaip kaimenė avių,

lipančių iš maudyklos.

Kiekviena jų turi po dvynę,

nė vienos nėra vienišos.

7 Tavo skruostai kaip dvi granato pusės,

slepiamos šydo.

8 Šešiasdešimt karalienių, aštuoniasdešimt sugulovių

ir merginų be skaičiaus.

9 Tik viena ji ­ mano balandė,

mano tobuloji,

tik viena ji ­ motinos numylėtinė,

džiaugsmas tos, kuri ją pagimdė.

Merginos matė ją ir gyrė;

ir karalienės, ir sugulovės kėlė ją į padanges.

10 [Choras:] Kas yra ta, kuri sušvinta tarsi aušra,

graži kaip mėnulis,

šviesi tartum saulė,

pagarbią baimę kelianti kaip pulkas su vėliavomis?

11 [Ji:] Nusileidau į riešutmedžių giraitę

slėnio žiedų pamatyti,

pažiūrėti, ar vynmedžiai jau išsprogę,

ar granatmedžiai jau pražydę.

12 Nė nepajutau, kaip mano troškimas įkėlė mane

į vežimą šalia mano didžiūno.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 6

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 7

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 7

1 [Choras:] Sukis, sukis, mergaite

iš Šulamo!

Sukis, sukis,

kad galėtume į tave pasižiūrėti!

[Jis:] Kodėl norite pasižiūrėti į Šulamo mergaitę,

šokančią tarp dviejų šokėjų eilių?

2 [Choras:] Kokios grakščios tavo kojos, apautos sandalais,

didžiūno dukterie!

Tavo dailios šlaunys ­ tarsi brangakmeniai,

meistro rankų darbas.

3 Tavo klonis ­ tarsi apvali taurė,

visuomet kupina vyno.

Tavo liemuo ­ tarsi kviečių pėdas,

apkaišytas lelijomis.

4 Tavo krūtys ­ tarsi du stirniukai,

gazelės dvyniai.

5 Tavo kaklas ­ tarsi dramblio kaulo bokštas.

Tavo akys ­ tarsi Hešbono tvenkiniai

prie Bat Rabimo vartų.

Tavo nosis ­ tarsi Libano bokštas,

žvelgiantis Damasko link.

6 Tavo galva iškili kaip Karmelis,

tavo plaukų sruogos ­ tarsi purpuras;

jų kasos karalių padaro belaisvį.

7 [Jis:] Kokia tu graži, kokia maloni!

O meile, mano džiaugsme!

8 Esi daili kaip palmė,

o tavo krūtys kaip kekės.

9 Tariau: „Įlipsiu į palmę,

įsitversiu į jos šakas.“

Tebūna tavo krūtys kaip vynuogių kekės,

tavo alsavimas tarsi obuolių dvelkimas,

10 o tavo lūpos kaip geriausias vynas!

[Ji:] Teteka vynas švelniai~ mano mylimajam,

srovendamas pro lūpas ir dantis!

11 Aš priklausau mylimajam,

ir jis manęs geidžia.

12 Eikš, mano mylimasis, skubėkime į laukus,

apsinakvokime kaime!

13 Eikime anksti į vynuogynus,

pažiūrėkime, ar vynmedžiai jau išsprogę,

ar jų žiedai jau užsimezgę,

ar granatmedžiai jau pražydę.

Ten savo meilę tau dovanosiu.

14 Mandragora jau kvepia,

geriausi vaisiai ­ prie mūsų durų;

tau juos išsaugojau, mano mylimasis,

šviežius ir džiovintus.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 7

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 8

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 8

1 O kad tu būtum man kaip brolis,

žindęs mano motinos krūtis!

Sutikusi tave lauke, išbučiuočiau,

ir niekas man nepriekaištautų.

2 Vesčiausi tave,

parsivesčiau į savo motinos namus,

į kambarį tos, kuri mane pagimdė.

Duočiau tau gerti kvapaus vyno

ir savo granatų sulčių.

3 O kad jo kairioji būtų man po galva

ir dešinioji mane apkabintų!

4 Prisaikdinu jus, Jeruzalės dukterys:

nebudinkite ir nežadinkite meilės,

kol ji pati neprabus!

5 [Choras:] Kas ten ateina iš dykumos,

pasirėmusi į mylimąjį?

[Jis:] Po obelimi žadinau tave.

Ten kentė gimdymo skausmą su tavimi tavo motina,

ten kentė gimdymo skausmą ta, kuri tave pagimdė.

6 [Ji:] Dėk mane kaip antspaudą ant savo širdies,

kaip antspaudą ant savo rankos!

Juk meilė stipri kaip mirtis,

aistra nuožmi kaip Šeolas.

Jos kaitra ­ kaip ugnies kaitra,

nenumaldoma liepsna.

7 Gilūs vandenys negali užgesinti meilės,

nė potvyniai ­ jos paskandinti.

Jeigu žmogus siūlytų už meilę visą savo turtą,

būtų vertas tik paniekos.

8 [Broliai:] Mūsų sesuo dar maža,

ir jos krūtys dar mažos.

Kaip mes padėsime savo seseriai tą dieną,

kai ji bus pažadėta?

9 Jeigu ji siena,

statysime ant jos sidabro kuorus,

o jeigu ji durys,

apmušime kedro lentelėmis.

10 [Ji:] Aš siena,

o mano krūtys kaip bokštai,

todėl jo akyse radau tikrą ramybę.

11 Saliamonas turėjo vynuogyną Baal Hamone

ir patikėjo jį prižiūrėtojams.

Kiekvienas už jo vaisius turėjo mokėti

po tūkstantį sidabrinių.

12 Savo vynuogyną aš pati prižiūriu!

Tu, Saliamonai, gali turėtis tą tūkstantį,

o vaisių prižiūrėtojai ­ du šimtus!

13 [Jis:] O sodo gyventoja,

mano bičiuliai laukia tavo balso!

Leisk man jį išgirsti!

14 [Ji:] Skubėk, mano mylimasis,

būk panašus į gazelę ar jauną briedį

kvapiuosiuose kalnuose.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 8