BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 1

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 1

1 Saliamono Giesmių giesmė.

2 [Ji:] Tebučiuoja jis mane savo lūpomis!

Juk tavo meilė malonesnė negu vynas,

3 negu tavo brangiojo aliejaus kvapas!

Tavo vardas ­ palieti kvepalai,

užtat tave mergaitės myli.

4 Pasiimk mane! Skubėkime!

Vesk mane, karaliau, į savo kambarius.

[Choras:] Tavimi mes džiaugsimės ir linksminsimės,

skonėsimės tavo meile labiau negu vynu.

Tave mylintys teisingai daro!

5 [Ji:] Esu juodbruvė, bet graži,

o Jeruzalės dukterys,

kaip Kedaro palapinės,

kaip Saliamono palapinių dangos!

6 Nežiūrėkite iš aukšto į mane,

kad aš tamsiaveidė;

tai saulė mane įdegino.

Mano motinos sūnūs supyko ant manęs

ir padarė mane vynuogynų prižiūrėtoja.

Savo pačios vynuogyno neprižiūrėjau.

7 Pasakyk man, mano tikroji meile,

kur ganai savo kaimenę,

kur guldai ją vidudienį poilsio,

kad nebereikėtų man daugiau klaidžioti kaip bastūnei

palei tavo draugų kaimenes.

8 [Choras:] Jeigu tu nežinai vietos,

o gražiausia iš moterų,

tai eik avių pėdomis

ir ganyk savo ožiukus

šalia piemenų palapinių.

9 [Jis:] Tu, mano meile, panaši

į kumelaitę tarp faraono kovos vežimų.

10 Žavūs tavo skruostai puošti pintomis grandinėlėmis,

o tavo kaklas ­ karoliais.

11 Iš aukso nukalsim tau grandinėles,

išpuošime jas sidabru.

12 [Ji:] Kol karalius ilsisi savo kambary,

mano nardas pripildo orą kvepėjimo.

13 Mano mylimasis man ­ miros ryšulėlis,

prigludęs tarp mano krūtų.

14 Mano mylimasis man ­ henos žiedų puokštė

En Gedžio vynuogių soduose.

15 [Jis:] Kokia tu graži, mano mylimoji,

kokia tu graži,

tavo akys kaip balandžių!

16 [Ji:] Koks tu gražus, mano mylimasis,

iš tikrųjų gražus!

Mūsų guolis pavėsinėje;

17 sijos mūsų namų ­ iš kedrų,

o gegnės ­ iš kiparisų.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 1

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 2

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 2

1 Aš Šarono gėlė, slėnių lelija.

2 [Jis:] Kaip lelija tarp erškėčių,

mano mylimoji tarp merginų!

3 [Ji:] Kaip obelis tarp miško medžių,

mano mylimasis tarp vaikinų!

Smagu sėdėti jo paūksmėje,

o jo vaisiai man saldūs.

4 Mane jis įvedė į pokylio menę,

ir jo ženklas viršum manęs buvo meilė.

5 Stiprink mane razinų tešlainiu,

atgaivink mane obuoliais,

nes aš sergu meile.

6 Jo kairioji ranka buvo man po galva,

o dešiniąja jis mane apkabino!

7 Prisaikdinu jus, Jeruzalės dukterys,

gazelėmis ar stirnaitėmis:

nebudinkite ir nežadinkite meilės,

kol ji pati neprabus!

8 Klausykis! Mano mylimasis!

Štai jis ateina,

šokinėdamas per kalnus,

sparčiai bėgdamas per kalvas.

9 Mano mylimasis panašus į gazelę

ar jauną briedį.

Štai jis stovi už mūsų sienos,

žvelgia į vidų pro langus,

bando įžiūrėti pro pinučius.

10 Mylimasis mane kalbina! Jis taria man:

„Kelkis, mano meile, mano gražioji,

eikš!

11 Juk žiema jau pasibaigė,

lietūs praėjo ir nuščiuvo.

12 Gėlės pražydo žemėje,

atėjo metas vynmedžius genėti,

ir purplelis jau burkuoja mūsų šalyje.

13 Figmedis nokina žalius vaisius,

ir vynmedžių žiedai tvinsta maloniais kvapais.

Kelkis, mano meile, mano gražioji,

eikš!

14 O mano balande uolų plyšyje,

uolos prieglobstyje,

leisk man pamatyti tavo veidą

ir išgirsti tavo balsą,

nes tavo balsas toks mielas

ir tavo veidas gražus.“

15 Sugaudykit mums lapes,

tas laputes,

kenkiančias vynuogynams.

Juk mūsų vynuogynai žydi!

16 Manasis mylimasis ­ mano, o aš ­ jo;

jo ganykla ­ tarp lelijų.

17 Kol atvėsus diena ir pabėgę šešėliai,

klajok, mano mylimasis,

kaip gazelė ar jaunas briedis

ant Betero kalnų.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 2

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 3

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 3

1 Savo guoly visą naktį ieškojau to,

kurį myli mano širdis;

ieškojau, bet negalėjau rasti.

2 Turiu tad keltis ir išvaikščioti miestą,

gatves ir aikštes,

turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis.

Ieškojau, bet jo neradau.

3 Užtikau panaktinius,

apeinančius miestą.

„Ar nematėte to, kurį myli mano širdis?“

4 Vos praėjusi pro juos,

radau tą, kurį myli mano širdis.

Tvirtai apkabinau ir nepaleidau,

kol neįsivedžiau į savo motinos namus,

į kambarį tos, kuri mane pagimdė.

5 Prisaikdinu jus, Jeruzalės dukterys,

gazelėmis ar laukų stirnomis:

nebudinkite ir nežadinkite meilės,

kol ji pati neprabus!

6 [Choras:] Kas ten ateina iš dykumos

tarsi dūmų stulpas,

kupinas miros, smilkalų

ir visų kvepiančių pirklio miltelių?

7 Tai Saliamono neštuvai!

Juos supa šešiasdešimt vyrų,

Izraelio galiūnų:

8 visi ginkluoti kalavijais

ir įgudę kovoti.

Prie kiekvieno juosmens kalavijas

apsiginti nuo pavojų nakties sargyboje.

9 Karalius Saliamonas pasidirbdino nešamą sostą

iš Libano medžių.

10 Jo stulpai pasidabruoti,

atlošas paauksuotas,

o sėdynė iš raudono vilnonio audeklo.

Vidus jo su meile

Jeruzalės dukterų išpuoštas.

11 Siono dukterys, išeikite ir pasižiūrėkite

į karalių Saliamoną,

į vainiką, motinos jam uždėtą per vestuves,

jo širdies džiaugsmo dieną.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 3

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 4

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 4

1 [Jis:] Kokia tu graži, mano mylimoji,

kokia tu graži!

Tavo akys kaip balandžių, slepiamos šydo!

Tavo garbanos plasta kaip kaimenė ožkų,

besileidžiančių žemyn Gileado šlaitais.

2 Tavo dantys kaip kaimenė nukirptų avių,

lipančių iš maudyklos.

Kiekviena jų turi po dvynę,

nė vienos nėra vienišos.

3 Tavo lūpos tarsi raudonas kaspinas,

o tavo burna graži.

Tavo skruostai kaip dvi granato pusės,

slepiamos šydo.

4 Tavo kaklas tarsi Dovydo bokštas,

pastatytas ginklams laikyti.

Tūkstančiai skydų kabo jame;

visi jie ­ galiūnų.

5 Dvi tavo krūtys tarsi du stirniukai,

gazelės dvyniai,

besiganantys tarp lelijų.

6 Kol diena atvėsus ir pabėgę šešėliai,

aš eisiu prie miros kalno,

prie smilkalų kalvos.

7 Visa tu graži, mano meile,

nėra tavyje dėmės.

8 Ateik iš Libano, mano sužadėtine,

ateik iš Libano.

Nusileisk nuo Amanos viršūnės,

nuo Senyro ir Hermono viršūnių,

iš liūtų urvų,

iš leopardų kalnų.

9 Tu sužavėjai mano širdį,

seserie sužadėtine!

Sužavėjai mano širdį

vienu savo akių žvilgsniu,

vienu savo karolių brangakmeniu.

10 Kokia graži tavo meilė,

seserie sužadėtine!

Tavo meilė saldesnė už vyną,

o tepalai kvapesni už visus kvepalus!

11 Tavo lūpos, sužadėtine, laša medumi,

medus ir pienas po tavo liežuviu,

o tavo drabužiai kvepia Libano dvelksmu.

12 Mano sesuo sužadėtinė ­ uždaras sodas.

Uždaras sodas, užantspauduotas šaltinis.

13 Tu ­ malonumų sodas, kuris želdina

granatmedžius ir geriausius vaisius,

henos gėles ir nardo žiedus,

14 nardą ir kroką,

kvapiąją nendrę ir cinamoną

su visais kvapiais medžiais,

mirą ir alaviją

su visais rinktiniais kvepalais.

15 Tu ­ sodo šaltinis,

gyvojo vandens versmė

iš Libano tekančios srovės!

16 [Ji:] Pabusk, šiaurės vėjau!

Ateik, pietų vėjau!

Padvelk į mano sodą,

tepasklinda plačiai jo kvapai!

Teateina mylimasis į savo sodą,

tevalgo jo geriausių vaisių.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 4