BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Ezechielio knygaSkyrius: 14

 Ezechielio knyga
  
 Prieš stabų garbinimą
  
Ez 14

Asmeniška atsakomybė

12 Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 13 „Žmogau, kai kuris nors kraštas nusideda man neištikimybe, aš pakeliu ranką prieš jį, sulaužau jo duonos ramstį ir siunčiu jam badą, išnaikindamas jo žmones ir gyvulius; 14 net jeigu trys vyrai ­ Nojus, Danielius ir Jobas ­ būtų jame, tik jie teišsigelbėtų savo teisumu, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis. ­ 15 Jei aš paleisčiau laukinius žvėris per tą kraštą jo nuniokoti taip, kad jis taptų dykyne ir niekas nebeitų per jį, bijodamas žvėrių, 16 net jeigu tie trys vyrai būtų jame, ­ kaip aš gyvas, tai Viešpaties DIEVO žodis, ­ jie neišgelbėtų nei sūnų, nei dukterų, bet būtų išgelbėti vien jie, o kraštas pavirstų dykyne. 17 Arba jei atvesčiau prieš tą kraštą kalaviją, tardamas: ‘Tepereina per kraštą kalavijas!’ ir nukirsdinčiau jo žmones ir gyvulius, 18 net jeigu tie trys vyrai būtų jame, ­ kaip aš gyvas, tai Viešpaties DIEVO žodis, ­ jie neišgelbėtų nei sūnų, nei dukterų, bet būtų išgelbėti vien jie. 19 Arba jei marą pasiųsčiau į tą kraštą ir išliečiau ant jo savo įniršį, norėdamas krauju sunaikinti jo žmones ir gyvulius, 20 net jei Nojus, Danielius ir Jobas būtų jame, ­ kaip aš gyvas, tai Viešpaties DIEVO žodis, ­ jie neišgelbėtų nei sūnų, nei dukterų. Tik patys teišsigelbėtų savo teisumu.“

21 Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Siunčiu Jeruzalei savo keturis mirtinus teismus ­ kalaviją, badą, laukinius žvėris ir marą ­ žmonėms ir gyvuliams išnaikinti, 22 tačiau išliks joje bėglių likutis, sūnūs ir dukterys, kurie bus išvesti. Kai jie ateis pas jus, ir jūs pamatysite jų kelius ir darbus, būsite paguosti dėl nelaimės, kurią atvedžiau Jeruzalei, dėl viso, ką atsiunčiau jai. 23 Jie bus jums paguoda. Matydami jų kelius ir darbus, žinosite, kad ne veltui dariau visa, ką joje padariau“, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 14