BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 5

 Laiškas efeziečiams
  
 Dievo sekėjai
  
Ef 5

1 Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, 2 ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

3 Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip dera šventiesiems; 4 taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas. 5 Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkėlis ar goduolis, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. 6 Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. 7 Nebūkite jų bendrai! 8 Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. 9 O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa. 10 lštirkite, kas patinka Viešpačiui, 11 ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. 12 Juk ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. 13 Bet visa, kas atskleista, šviesa padaro regima, 14 o kas padaryta regima, yra šviesa. Todėl sakoma:

„Pabusk, kuris miegi,

kelkis iš numirusių,

ir apšvies tave Kristus.“

15 Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, 16 gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. 17 Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. 18 Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios. 19 Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, 20 visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.

21 Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės.

Sutuoktiniai

22 Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, 23 nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra Bažnyčios, savo Kūno, galva ir gelbėtojas. 24 Kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visa kame teklauso vyrų.

25 Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, 26 kad ją pašventintų, nuplaudamas valančiu vandeniu per žodį, 27 kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. 28 Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. 29 Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus Bažnyčią, 30 kadangi esame jo Kūno nariai. 31 Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. 32 Tai didis slėpinys, ­ aš tai sakau apie Kristų ir Bažnyčią. 33 Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbia vyrą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 5