BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 12 01 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 7

 Apreiškimas Jonui
  
 Dievo tarnų paženklinimas
  
Apr 7

13 Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais drabužiais?“ 14 Aš jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai.“ Jis man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino Avinėlio krauju.

15 Todėl jie stovi priešais Dievo sostą

ir tarnauja jam dieną naktį jo šventykloje,

o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę.

16 Jie nebealks, nebetrokš,

nebekepins jų saulė nei jokia kaitra,

17 nes Avinėlis, kuris stovi priešais sostą,

juos ganys ir vedžios

prie gyvybės vandens šaltinių,

ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 7