BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19

 Apreiškimas Jonui
  
 Avinėlio vestuvės
  
Apr 19

4 Dvidešimt keturi vyresnieji ir keturios būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą, sėdintį soste, sakydami: „Amen. Aleliuja!“

5 O nuo sosto nuskambėjo balsas:

„Šlovinkite mūsų Dievą, visi jo tarnai,

visi, kurie jo bijote,

maži ir dideli!“

6 Vėl aš išgirdau tarsi gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą, skelbiant:

„Aleliuja! Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis.

7 Džiūgaukime ir linksminkimės, ir teikime jam garbę,

nes prisiartino Avinėlio vestuvės

ir jo nuotaka pasirengusi!

8 Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe;

o ta drobė ­ tai šventųjų teisūs darbai.“

9 Ir sako man [angelas]: „Rašyk: ‘Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį.’“ Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19