BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Amoso knygaSkyrius: 4

 Amoso knyga
  
Am 4

1 Klausykitės šio žodžio,

Samarijos kalno moterys,

Bašano karvės,

engiančios vargšus, spardančios elgetas,

sakančios savo vyrams:

‘Atneškite ko nors išgerti!’

2 Viešpats DIEVAS prisiekė savo šventumu!

„Tikrai ateina jums dienos,

kai jie išvilks jus kabliais

tarsi žuvį ant kabliuko,

visas iki paskutinės.

3 Išeisite pro spragas sienose,

kiekviena tiesiausiu keliu,

ir būsite išmestos į šiukšlyną, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

4 Eikite į Betelį ir darykite nuodėmes,

į Gilgalą ­ ir gausinkite nuodėmes.

Kas rytą atnašaukite savo kruvinas aukas,

o kas trečią dieną ­ dešimtines.

5 Deginkite neraugintos duonos bendravimo auką,

skelbkite plačiai gera valia daromas atnašas,

nes taip jūs mėgstate daryti, izraelitai, ­

tai Viešpaties DIEVO žodis.

6 Nors padariau, kad jūsų burnos būtų tuščios

visuose jūsų miestuose

ir trūktų duonos

visuose jūsų kaimuose,

jūs pas mane nesugrįžote, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

7 Nors sulaikiau virš jūsų lietų,

kai iki pjūties dar buvo trys mėnesiai,

vienam miestui daviau lietaus,

o kitam nedaviau,

vienas laukas buvo lietaus palaistytas,

o kitas be lietaus išdžiūvo,

8 nors du ar trys miestai keliaudavo

į vieną miestą atsigerti vandens,

o troškulys likdavo nenumalšintas,

jūs pas mane nesugrįžote, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

9 Nors naikinau jus kūlėmis ir miltlige,

nuniokojau jūsų sodus ir vynuogynus,

o skėriai surijo jūsų figmedžius ir alyvmedžius,

jūs pas mane nesugrįžote, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

10 Nors pasiunčiau jums marą

kaip Egiptui,

išžudžiau kalaviju jūsų jaunus vyrus,

leidau pagrobti jūsų žirgus

ir padvelkti jums į nosis jūsų stovyklų smarvei,

jūs pas mane nesugrįžote, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

11 Nors naikinau jus,

kaip Dievas naikino Sodomą ir Gomorą,

ir tapote tarsi iš ugnies ištrauktas nuodėgulis,

jūs pas mane nesugrįžote, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

12 Todėl taip darysiu tau, Izraeli!

Kadangi taip darysiu tau,

pasirenk susitikti su savo Dievu, Izraeli!

13 Juk tai tas, kuris padaro kalnus,

kuris sukuria vėją ir apreiškia žmogui savo mintis,

kuris tamsą paverčia aušra

ir žengia žemės aukštumomis;

jis vardu VIEŠPATS, Galybių Dievas!“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 4

Amoso knygaSkyrius: 5

 Amoso knyga
  
Am 5

1 Klausykitės šio žodžio, kurį užgiedu jums kaip raudą, Izraelio namai:

2 Žuvo ir nebeatsikels

mergelė, Izraelio tauta;

ji parblokšta savo žemėje,

ir nėra, kas ją pakeltų.

3 Juk taip kalba Viešpats DIEVAS:

„Miestas, kuris išsiųsdavo tūkstantį,

pasiliks su šimtu,

o tas, kuris išsiųsdavo šimtą,

pasiliks su dešimčia Izraelio namuose.“

4 Taip kalba VIEŠPATS Izraelio namams:

„Ieškokite manęs ir būsite gyvi!

5 Bet neieškokite Betelio,

neikite į Gilgalą

ir nekeliaukite į Beer Šebą,

nes Gilgalas tikrai bus išvarytas į tremtį,

o Betelis virs nieku.

6 Ieškokite VIEŠPATIES ir būsite gyvi,

kad jis neateitų prieš Juozapo namus kaip ugnis

ir, nesant kam gesinti, nesurytų Betelio.“

7 Vargas jums, teisingumą paverčiantiems metėlėmis

ir teisumą metantiems žemėn!

8 Jis, kuris padarė Sietyną ir Šienpjovius,

mirtiną tamsą paverčia rytmečiu,

dieną pakeičia naktimi,

pasišaukia jūros vandenis

ir išlieja juos ant žemės paviršiaus, ­

jis vardu VIEŠPATS!

9 Jis žaibuoja sunaikinimu galiūnams,

ir sunaikinimas užklumpa tvirtovę.

10 Nekenčiama to, kuris sudraudžia vartuose,

ir bjaurimasi tuo, kuris sako tiesą.

11 Kadangi trypėte vargšą

ir plėšėte iš jo mokesčius už grūdus,

nors pasistatėte namus iš tašytų akmenų,

juose negyvensite,

nors užsiveisėte rinktinius vynuogynus,

jų vyno negersite.

12 Juk žinau, kokia daugybė jūsų nusikaltimų

ir kokios sunkios jūsų nuodėmės;

jūs engiate teisiuosius, imate kyšius,

nustumiate į šalį pavargėlius vartuose!

13 Tokiu metu protingas žmogus tylės,

nes tai blogas metas.

14 Ieškokite gera, o ne pikta,

kad būtumėte gyvi.

Tuomet, kaip sakėte, bus su jumis

VIEŠPATS, Galybių Dievas.

15 Nekęskite pikta ir mylėkite gera,

įgyvendinkite vartuose teisingumą,

ir galbūt VIEŠPATS, Galybių Dievas,

bus gailestingas Juozapo likučiui.

16 Todėl taip kalba VIEŠPATS,

Galybių DIEVAS, mano Viešpats:

„Visose aikštėse bus raudama,

visose gatvėse bus sakoma: ‘Vargas! Vargas!’

Žemdirbys bus kviečiamas gedėti,

o mokantieji ­ aimanų raudoti.

17 Visuose vynuogynuose bus raudama,

nes aš pereisiu tarp jūsų“, ­

sako VIEŠPATS.

18 „Vargas laukiantiems VIEŠPATIES dienos!

Kodėl jūs laukiate VIEŠPATIES dienos?

Ji ­ tamsybė, o ne šviesa!

19 Tarsi kas pabėgtų nuo liūto

ir būtų užpultas meškos,

ar pareitų namo, ranka atsiremtų į sieną

ir būtų įgeltas gyvatės.

20 Argi VIEŠPATIES diena nebus tamsybė,

o ne šviesa,

tamsi naktis be jokios prošvaistės?

21 Nekenčiu, niekinu jūsų šventes,

nerandu jokio malonumo jūsų iškilmėse.

22 Nors jūs atnašaujate man

deginamąsias aukas ir javų atnašas,

aš jų nepriimsiu;

į jūsų penimų galvijų atnašas

nepažvelgsiu.

23 Pasitraukite šalin su savo giesmių triukšmu;

aš neklausau jūsų arfų skambesio!

24 Tevilnija teisingumas lyg upės srovė,

o teisumas ­ lyg nuolat tekanti upė.

25 Ar atnašavote man aukas ir javų atnašas per anuos keturiasdešimt metų dykumoje, Izraelio namai? 26 Jūs nešėtės savo karalių Sikutą ir savo dievo žvaigždę Kijūną ­ stabus, kuriuos pasidarėte. 27 Išvarysiu jus į tremtį anapus Damasko“, ­ sako VIEŠPATS; jis vardu Galybių Dievas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 5

Amoso knygaSkyrius: 6

 Amoso knyga
  
Am 6

1 Vargas tiems, kurie Sione patenkinti savimi,

ir tiems, kurie ant Samarijos kalno jaučiasi saugiai;

vargas tautų pirmūnės įžymybėms,

kuriomis kliaujasi Izraelio namai!

2 Nueikite į Kalnę ir pasižiūrėkite,

o iš ten ­ į šaunųjį Hamatą,

paskui nusileiskite į filistinų Gatą.

Ar jūs geresni už šias karalystes?

Ar jūsų šalis didesnė už jų šalį?

3 Jūs norite nustumti tolyn nelaimės dieną,

bet artinate smurto viešpatavimą!

4 Vargas tiems, kurie guli dramblio kaulo lovose,

dykaduoniauja savo guoliuose,

valgo ėriukus, paimtus iš kaimenės,

ir veršius iš gardo!

5 Jie rėkauja dainos posmus,

pritardami arfa,

ir tarsi Dovydas išradinėja muzikos instrumentus.

6 Jie geria vyną taurėmis

ir tepasi geriausiais aliejais,

bet dėl Juozapo pražūties nesisieloja!

7 Todėl dabar jie pirmi išeis į tremtį,

ir baigsis dykaduonių lėbavimas.

8 Viešpats DIEVAS prisiekė pačiu savimi, ­

tai VIEŠPATIES, Galybių Dievo, žodis:

„Bjauriuosi Jokūbo išdidumu,

neapkenčiu jo tvirtovių;

atsižadėsiu miesto ir visko, kas jame.

9 Jei dešimt žmonių išliktų vienuose namuose, jie mirs. 10 Ir jei kieno nors giminaitis, deginantis mirusiuosius, paims palaikus iš namų ir sakys esančiam namuose: ‘Ar dar yra kas nors su tavimi?’ ­ o šis atsakys: ‘Nėra nė vieno!’ ­ tai giminaitis sakys: ‘Ša, tylėk! Mes neturime minėti VIEŠPATIES vardo.’

11 Žiūrėk! VIEŠPATS įsako,

ir didesnis namas bus sutriuškintas į šipulius,

o mažesnis į skeveldras.

12 Argi gali arkliai šuoliuoti uolomis?

Argi aria kas jaučiais jūrą?

Bet jūs teisingumą pavertėte nuodais,

o teisumo vaisių ­ metėlėmis.

13 Jūs džiaugiatės Lo Debaru ir sakote:

‘Argi ne savo jėgomis užėmėme Karnaimus?’

14 Iš tikrųjų, Izraelio namai,

siunčiu prieš jus tautą, ­

tai VIEŠPATIES, Galybių Dievo, žodis, ­

ir jie engs jus nuo Lebo Hamato perėjos

iki pat Arabos tarpeklio.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 6