BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Agėjo knygaSkyrius: 1

 Agėjo knyga
  
 Raginimas atstatyti Šventyklą
  
Ag 1

1 Antrų karaliaus Darijaus metų šešto mėnesio pirmą dieną VIEŠPATIES žodis per pranašą Agėją pasiekė Judo valdytoją Šaltielio sūnų Zerubabelį ir vyriausiąjį kunigą Jehocadako sūnų Jozuę: 2 „Taip kalba Galybių VIEŠPATS: ‘Šie žmonės sako, kad dar neatėjo metas atstatyti VIEŠPATIES Šventyklą.’“ 3 Taigi per pranašą Agėją buvo ištartas VIEŠPATIES žodis: 4 „Argi metas jums gyventi pagražinimais apkaltuose savo namuose, kai šie Namai tebėra sugriauti?“

5 Dabar taip kalba Galybių VIEŠPATS:

„Susimąstykite, kaip jums sekėsi!

6 Jūs daug sėjote, bet mažai nuvalėte,

jūs valgote, bet jums niekada negana,

jūs geriate, bet jums niekada neužtenka,

jūs rengiatės, bet nė vienam nėra šilta,

ir kas šį tą užsidirba,

tas deda į kiaurą maišą.“

7 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

„Susimąstykite, kaip jums sekasi!

8 Kopkite į kalvas, pargabenkite rąstų

ir atstatykite Namus.

Tuomet žvelgsiu į juos su malonumu

ir būsiu pašlovintas, ­ sako VIEŠPATS. ­

9 Jūs daug tikėjotės,

bet mažai gavote,

ir ką namo pargabenote,

tą aš vėjais paleidau.

Kodėl gi? ­ tai Galybių VIEŠPATIES žodis. ­

Ogi todėl, kad mano Namai

tebėra sugriauti,

o jūs visi skubinatės

kiekvienas į savo namus.

10 Todėl dangūs virš jūsų nedavė rasos,

o žemė ­ savo derliaus.

11 Pašaukiau sausrą žemei ir kalvoms,

javams, jaunam vynui ir šviežiam aliejui,

viskam, ką augina dirva,

žmonėms ir gyvuliams

ir visiems jų triūso vaisiams.“

12 Šaltielio sūnus Zerubabelis ir vyriausiasis kunigas Jehocadako sūnus Jozuė drauge su visu tautos likučiu paklausė VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir pranašo Agėjo žodžių, nes VIEŠPATS, jų Dievas, buvo jį siuntęs. Žmonės buvo apimti VIEŠPATIES baimės. 13 Tuomet VIEŠPATIES pasiuntinys Agėjas, vykdydamas VIEŠPATIES pasiuntinybę, tarė žmonėms: „Aš su jumis, ­ tai VIEŠPATIES žodis.“

14 VIEŠPATS paskatino Judo valdytojo Šaltielio sūnaus Zerubabelio dvasią, vyriausiojo kunigo Jehocadako sūnaus Jozuės dvasią ir viso tautos likučio dvasią. Jie atėjo ir ėmėsi darbo prie Galybių VIEŠPATIES, savo Dievo, Namų 15 šešto mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Agėjo knygaSkyrius: 1

Agėjo knygaSkyrius: 2

 Agėjo knyga
  
 Paguodos ir vilties žodžiai
  
Ag 2

1 Antrų karaliaus Darijaus metų septinto mėnesio dvidešimt pirmą dieną per pranašą Agėją buvo ištartas VIEŠPATIES žodis: 2 „Kreipkis į Judo valdytoją Šaltielio sūnų Zerubabelį, vyriausiąjį kunigą Jehocadako sūnų Jozuę bei tautos likutį ir sakyk:

3 ‘Kas tarp jūsų dar yra gyvas,

kuris matė šių namų pirmykštę šlovę?

Kaip jums dabar jie atrodo?

Argi jie ne niekas jūsų akyse?

4 Tačiau dabar drąsos, Zerubabeli, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

drąsos, vyriausiasis kunige,

Jehocadako sūnau Jozue,

drąsos, visi krašto žmonės, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

Imkitės darbo! Juk aš su jumis, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis! ­

5 Tai aš jums pažadėjau,

kai išėjote iš Egipto.

Mano Dvasia tebėra tarp jūsų, nebijokite!’“

6 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

„Dar valandėlė laiko,

ir aš sudrebinsiu dangus ir žemę,

jūrą ir sausumą.

7 Visas tautas taip sudrebinsiu,

kad visų tautų lobiai suplauks čia;

pripildysiu šiuos Namus šlovės, ­

sako Galybių VIEŠPATS. ­

8 Mano yra sidabras

ir mano yra auksas, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis. ­

9 Šių naujųjų Namų šlovė bus didesnė negu senoji, ­

sako Galybių VIEŠPATS, ­

šioje vietoje aš dovanosiu taiką, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis.“

10 Antrų Darijaus metų devinto mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną VIEŠPATIES žodis pasiekė pranašą Agėją: 11 „Taip kalba Galybių VIEŠPATS. Atsiklausk kunigų nuomonės tokiu reikalu. 12 Jei kas nešasi pašventintos mėsos savo drabužio skverne ir paliečia tuo skvernu duoną, viralą, vyną ar aliejų, kiekvieną valgį, tai ar taps jie pašventinti?“ ­ „Ne“, ­ atsakė kunigai. 13 Agėjas vėl klausė: „Jei kas nors, susiteršęs palietęs lavoną, paliestų kurį iš valgių, tai ar tas taptų nešvarus?“ ­ „Taip, jis tampa nešvarus“, ­ atsakė kunigai.

14 Tuomet Agėjas tęsė:

„Tokia ir ši tauta,

tokia ir ši gentis mano akivaizdoje, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

toks kiekvienas jų rankų darbas;

net tai, ką jie aukoja, yra nešvaru.

15 Bet dabar įsidėmėkite, kas dėsis nuo šios dienos ir ateityje. Kol nebuvo dėtas akmuo ant akmens VIEŠPATIES šventykloje, 16 kaip jums sekėsi? Kai nueidavo kuris prie dvidešimt saikų javų krūvos, ten jų būdavo tik dešimt; kai nueidavo kuris prie vyno statinės pasisemti penkiasdešimt saikų, jų būdavo tik dvidešimt.

17 Plakiau jus, visus jūsų rankų darbus sausra, kūlėmis ir kruša, tačiau jūs pas mane negrįžote, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ 18 Įsidėmėkite, kas darysis nuo šiandien, nuo devinto mėnesio dvidešimt ketvirtos dienos. Nuo tos dienos, kai buvo padėti VIEŠPATIES šventyklos pamatai, įsidėmėkite, 19 ar svirne vis dar trūks grūdų sėklai. Ar vynuogė, figmedis, granatmedis ir alyvmedis vis dar neneš vaisių? Nuo šiandien jus laiminsiu!“

20 Antrąkart VIEŠPATIES žodis pasiekė Agėją mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną: 21 „Kalbėk Judo valdytojui Zerubabeliui. Sakyk: ‘Sudrebinsiu dangus ir žemę, 22 nugriausiu karalysčių sostus, sunaikinsiu tautų karalysčių galybę. Išvartysiu karo vežimus drauge su jų įgulomis; žirgai klups, o jų raiteliai žudys vienas kitą kalaviju. 23 Tą dieną, ­ tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­ paimsiu tave, Zerubabeli, mano tarne, Šaltielio sūnau, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ ir padarysiu tave savo antspaudo žiedu, nes aš tave išsirinkau’“, ­ tai Galybių VIEŠPATIES žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Agėjo knygaSkyrius: 2