BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Antras laiškas korintiečiamsSkyrius: 8

 Antras laiškas korintiečiams
  
 Skatinimas šelpti
  
2 Kor 8

1 Pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos Bažnyčioms. 2 Nors ir dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo, ir jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais. 3 Aš liudiju, kad jie pagal išgales ir virš išgalių savo noru 4 prašyte prašė mus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. 5 Jie net pranoko mūsų viltis ir Dievo valia aukojo patys save, pirmiausia ­ Viešpačiui, paskui ­ mums. 6 Štai kodėl mes paprašėme Titą, kad, pas jus tą gerą darbą pradėjęs, jį ir užbaigtų. 7 Tad, būdami visa ko pertekę ­ tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, ­ pasirodykite pertekę ir dosnumo. 8 Aš tai sakau ne liepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. 9 Jūs juk pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. 10 Aš duodu šiuo reikalu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmi pradėjote ne tik veikti, bet ir to trokšti. 11 Dabar pagal išgales tai užbaikite, kad būtų įvykdyta, ko taip gyvai troškote. 12 Kai esama tikro troškimo, girtinas, kas duoda kiek gali, o ne kiek negali. 13 Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. 14 Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, 15 kaip parašyta: Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Antras laiškas korintiečiamsSkyrius: 8