BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Antras laiškas korintiečiamsSkyrius: 6

 Antras laiškas korintiečiams
  
2 Kor 6

Siekime šventumo

14 Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kas gi bendra tarp teisumo ir nuodėmės? Arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? 15 Kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaru arba tikintį su netikinčiu? 16 Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievo pasakyta:

Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu;

aš būsiu jų Dievas,

o jie bus manoji tauta.

17 Todėl:

Išeikite iš jų

ir atsiskirkite, ­ sako Viešpats, ­

ir nelieskite netyrų daiktų.

Tuomet aš jus priimsiu

18 ir būsiu jums tėvas,

o jūs būsite man sūnūs ir dukterys, ­

taip sako visagalis Viešpats.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Antras laiškas korintiečiamsSkyrius: 6

Antras laiškas korintiečiamsSkyrius: 7

 Antras laiškas korintiečiams
  
2 Kor 7

1 Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, Dievo baime padarydami savo šventumą tobulą.

2 Atverkite mums savo širdis! Juk mes nė vienam nepadarėme skriaudos, nė vieno nesužlugdėme, nė vieno neapgavome. 3 Sakau tai, ne norėdamas jus smerkti. Juk jau sakiau, jog esate mūsų širdyje, kad kartu mirtume ir kartu gyventume. 4 Aš labai pasitikiu jumis, labai jumis giriuosi. Aš kupinas paguodos ir pertekęs džiaugsmo visuose mūsų sielvartuose.

Tito atvykimas

5 Kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnui neteko patirti nė kiek ramybės; mes buvome visokeriopai varginami: iš lauko ­ kovos, iš vidaus ­ baimė. 6 Bet Dievas, nuolankiųjų guodėjas, palinksmino mus Tito atvykimu. 7 Ir ne vien jo atvykimu, bet ir ta paguoda, kurią jis buvo patyręs iš jūsų. Jis pranešė mums apie jūsų ilgesį, dejones, jūsų rūpinimąsi manimi ir tuo dar labiau mane nudžiugino.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Antras laiškas korintiečiamsSkyrius: 7