BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Pirmas laiškas TimotiejuiSkyrius: 3

 Pirmas laiškas Timotiejui
  
 Vyskupas
  
1 Tim 3

1 Toks yra tikras žodis: jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. 2 O vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti, 3 ne girtuoklis, ne kivirčius, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus, 4 geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. 5 Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, tai kaipgi jis pasirūpins Dievo Bažnyčia?! 6 Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepradėtų didžiuotis ir nepakliūtų į velnio teismą. 7 Be to, jam privalu turėti gerą vardą tarp svetimųjų, kad nebūtų niekinamas ir neįkliūtų į velnio žabangus.

Diakonai

8 Taip pat ir diakonai privalo būti garbingi vyrai, ne dviliežuviai, ne besaikiai vyno gėrovai, ne geidžiantys nešvaraus pelno, 9 bet saugantys tikėjimo slėpinį tyroje sąžinėje. 10 Ir jie pirmiau turi būti išbandyti, o paskui, jei pasirodys esą be kaltės, tegul diakonauja. 11 Moterys taip pat turi būti garbingos, ne šmeižikės, blaivios ir patikimos visuose reikaluose. 12 Diakonai tebūnie tik kartą vedę, gerai tvarkantys savo vaikus ir namus. 13 Kurie tinkamai diakonaus, įsigis garbingą laipsnį ir tikrą tikėjimo drąsą Kristuje Jėzuje.

14 Rašau tau apie šiuos dalykus, nors turiu viltį greit atvykti pas tave; 15 jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo Bažnyčia, tiesos stulpas ir atrama. 16 Ir, kaip visi sutinka, didis yra maldingumo slėpinys:

Jis apsireiškė kūne,

buvo Dvasios pateisintas,

pasirodęs angelams,

paskelbtas pagonims,

įtikėtas pasaulyje

ir paimtas į šlovę.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmas laiškas TimotiejuiSkyrius: 3