BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Pirmas laiškas TimotiejuiSkyrius: 2

 Pirmas laiškas Timotiejui
  
 Pamaldos
  
1 Tim 2

1 Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones, 2 už karalius ir visus vyresnybėje esančius, idant galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. 3 Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo, 4 kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą.

5 Vienas yra Dievas

ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas ­

žmogus Kristus Jėzus,

6 kuris atidavė save kaip išpirką už visus,

tai paliudydamas nustatytu laiku.

7 Tam aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas, ­ sakau tiesą, nemeluoju, ­ tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.

8 Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos. 9 Taip pat trokštu, kad moterys vilkėtų padoriai, puoštųsi droviai ir santūriai, ne išgarbiniuotais plaukais, be aukso, be perlų ir be prabangių drabužių, 10 o verčiau ­ kaip dera moterims, pasižyminčioms pamaldumu ­ gerais darbais. 11 Moteris tesimoko tyliai, su tikru klusnumu. 12 Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui; ji tesilaiko tyliai. 13 Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui ­ Ieva. 14 Be to, Adomas nesidavė suvedžiojamas, o moteris buvo apgauta ir prasižengė. 15 Bet ji bus išganyta, gimdydama vaikus; jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, meilę ir šventumą bei santūrumą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmas laiškas TimotiejuiSkyrius: 2