BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Pirmas laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 5

 Pirmas laiškas tesalonikiečiams
  
 Apie Viešpaties atėjimą
  
1 Tes 5

4 Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. 5 Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. 6 Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs! 7 Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį. 8 O mes, priklausydami dienai, būkime blaivūs ir dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganymo vilties šalmą. 9 Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 10 kuris numirė už mus, kad mes ir budėdami, ir miegodami gyventume su juo. 11 Todėl guoskite ir stiprinkite vieni kitus, ką jūs ir darote.

Pamokymai

12 Mes prašome jus, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja Viešpatyje ir teikia jums pamokymų. 13 Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų darbo! Taikiai sugyvenkite tarp savęs!

14 Raginame jus, broliai: įspėkite nedrausminguosius, suraminkite mažadvasius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs visiems! 15 Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už bloga, bet visuomet skatinkite daryti gera vieni kitiems ir visiems.

16 Visuomet džiaukitės, 17 be paliovos melskitės! 18 Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.

19 Negesinkite Dvasios!

20 Neniekinkite pranašavimų!

21 Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite!

22 Susilaikykite nuo visokio blogio!

Linkėjimai

23 Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. 24 Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; jis ir įvykdys!

25 Broliai, melskitės už mus! 26 Pasveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu. 27 Saikdindamas jus Viešpačiu, prašau, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems broliams.

28 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmas laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 5