BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jono pirmas laiškasSkyrius: 3

 Jono pirmas laiškas
  
1 Jn 3

7 Vaikeliai! Tegul niekas jūsų nesuklaidina!

Kas teisiai elgiasi, tas yra teisus,

kaip ir jisai teisus.

8 Kas daro nuodėmę, tas iš velnio,

nes velnias visas nuodėmėse nuo pat pradžios.

Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus,

kad velnio darbus sugriautų.

9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės,

nes jame laikosi Dievo sėkla.

Jis negali daryti nuodėmių,

nes yra gimęs iš Dievo.

10 Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai;

tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo;

taip pat tas, kuris savo brolio nemyli.

Mylėkime vieni kitus

11 Tokia yra žinia,

kurią girdėjote nuo pradžios:

mes turime mylėti vieni kitus.

12 Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo

ir nužudė savo brolį.

Kodėl nužudė?

Kad jo darbai buvo pikti, o brolio ­ teisūs.

13 Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia.

14 Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą,

nes mylime brolius.

Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje.

15 Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys,

o jūs žinote,

kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo,

jame pasiliekančio.

16 Mes iš to pažinome meilę,

kad jis už mus paguldė savo gyvybę.

Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.

17 Bet jei kas turėtų pasaulio turtų

ir, pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį,

užrakintų jam savo širdį,

tai kaip jame pasiliks Dievo meilė?

18 Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu,

bet darbu ir tiesa.

19 Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos,

ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį,

20 jei mūsų širdis imtų mus smerkti:

Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta.

21 Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia,

mes pasitikime Dievu

22 ir gauname iš jo, ko prašome,

nes laikomės jo įsakymų

ir darome, kas jam patinka.

23 O štai jo įsakymas:

kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą

ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta.

24 Kas laikosi jo įsakymų,

pasilieka Dieve ir Dievas jame.

O kad jis mumyse pasilieka,

mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jono pirmas laiškasSkyrius: 3