BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jono pirmas laiškasSkyrius: 2

 Jono pirmas laiškas
  
1 Jn 2

Antikristas

18 Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė.

Kaip esate girdėję,

ateis Antikristas;

taigi dabar pasirodė daug antikristų.

Iš to sprendžiame,

jog atėjo valanda paskutinė.

19 Jie yra išėję iš mūsų,

tačiau nebuvo mūsiškiai.

Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai,

jie būtų likę su mumis.

Bet turėjo paaiškėti,

jog ne visi yra mūsiškiai.

20 Jūs esate gavę Šventojo patepimą

ir visi tai žinote.

21 Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos,

bet todėl, kad pažįstate ją

ir iš tiesos negali kilti joks melas.

22 Kas yra melagis, jeigu ne tas,

kuris neigia Jėzų esant Mesiją?

Tasai yra Antikristas,

kuris neigia Tėvą ir Sūnų.

23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų,

neturi ir Tėvo.

Kas išpažįsta Sūnų,

tas turi ir Tėvą.

24 Tepasilieka jumyse

tai, ką girdėjote nuo pradžios.

Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios,

pasiliks jumyse,

tai jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.

25 Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, ­

amžinasis gyvenimas.

26 Aš tai parašiau apie tuos,

kurie norėtų jus suklaidinti.

27 Dėl jūsų

patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumyse,

ir nereikia, kad jus kas nors mokytų,

nes pats jo patepimas moko jus visko,

ir jis yra tiesa, o ne melas.

Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės.

Dievo vaikai

28 Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame,

kad, kai jis pasirodys,

turėtume pasitikėjimą

ir, kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti.

29 Jei žinote, kad jis teisus,

tai žinokite, jog kiekvienas, kuris daro teisybę,

iš jo yra gimęs.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jono pirmas laiškasSkyrius: 2

Jono pirmas laiškasSkyrius: 3

 Jono pirmas laiškas
  
1 Jn 3

1 Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas:

mes vadinamės Dievo vaikai ir esame!

Pasaulis nepažįsta mūsų,

nes ir jo nepažino.

2 Mylimieji,

mes dabar esame Dievo vaikai,

bet dar nepasirodė, kas būsime.

Mes žinome, kad, kai jis pasirodys,

būsime panašūs į jį,

nes matysime jį tokį, koks jis yra.

3 Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį,

skaistina pats save,

nes ir jis yra skaistus.

4 Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą,

nuodėmė ­ tai įstatymo laužymas.

5 Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes,

ir nėra jame nuodėmės.

6 Kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių,

o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jono pirmas laiškasSkyrius: 3