BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 22 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jono pirmas laiškasSkyrius: 1

 Jono pirmas laiškas
  
 Gyvenimo Žodis
  
1 Jn 1

8 Jei sakytume, jog neturime nuodėmės,

klaidintume patys save,

ir nebūtų mumyse tiesos.

9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes,

jis ištikimas ir teisingas,

kad atleistų mums nuodėmes

ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

10 Jei sakytume, kad nesame nusidėję,

darytume jį melagiu,

ir nebūtų mumyse jo žodžio.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jono pirmas laiškasSkyrius: 1

Jono pirmas laiškasSkyrius: 2

 Jono pirmas laiškas
  
1 Jn 2

1 Mano vaikeliai,

rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių.

O jei kuris nusidėtų,

tai mes turime Užtarėją pas Tėvą,

teisųjį Jėzų Kristų.

2 Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes,

ir ne tik už mūsų,

bet ir už viso pasaulio.

Meilės įsakymas

3 Iš to patiriame, jog esame jį pažinę,

kad laikomės jo įsakymų.

4 Kas sakosi jį pažinęs,

bet jo įsakymų nesilaiko,

tas melagis, ir nėra jame tiesos.

5 O kas laikosi jo žodžių,

tas iš tiesų tobulai myli Dievą.

Iš to ir pažįstame, jog jame esame.

6 Kas tvirtina esąs jame,

tas turi pats taip vaikščioti,

kaip ir jis vaikščiojo.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jono pirmas laiškasSkyrius: 2