BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 10 03 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

ĮVADAI IR RAKTAI

Ingrida KAZAKEVIČIŪTĖ-GUDAUSKIENĖ

B E N D R A S I S   Į V A D A S   Į   B I B L I J Ą (planas)

‹‹‹ atgal toliau ›››  

2. BIBLIJA IR LITERATŪRA ›› 2.1 Literatūriniai Biblijos žanrai, formos, formuluotės ››

2.2.2. Naujasis Testamentas

Šios Biblijos dalies literatūrinių žanrų aptartis sąlyginai yra nesudėtinga. Jau pati pirma Naujojo Testamento raštijos skaitymo patirtis leis nesunkiai atskirti, pavyzdžiui, evangelijas nuo laiškų literatūros. O ką jau kalbėti apie perdėm savitą Apreiškimo Jonui knygą! Diferencijuojama ne vien dėl šių raštų grupių skirtingumo formos požiūriu, bet ir dėl juose sutelktų kitoniškų turinių.

Paprastai identifikuojamos šios didžiosios naujatestamentinės literatūros žanrų grupės: evangelijų, Apaštalų darbų, laiškų ir apokaliptinė raštija. Čia kiekvieną jų trumpai ir apibūdinsime, išryškindami kai kurias labiausiai paplitusias jų literatūrines formas.

‹‹‹ atgal toliau ›››